W kalendarzu zagościł już marzec, a do Kancelarii z Grupy Kapitałowej VOTUM nadal napływają dobre informacje dotyczące postępowań zakończonych jeszcze w lutym. Dokładnie 27 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (sygn. akt XVIII C 712/19) wydał korzystny wyrok w sprawie pary posiadających kredyt indeksowany do CHF w mBank SA. Sąd zasądził w całości kwotę dochodzoną pozwem. Tym samym frankowicze otrzymają blisko 47 000,00 zł, wraz z odsetkami i kosztami procesu.

{button}

Czego dotyczył pozew?

Przedmiotowa sprawa dotyczyła roszczeń frankowiczów skierowanych przeciwko mBank SA (dawniej BRE Bank SA). Kredytobiorcy zaciągnęli kredyt hipoteczny dla osób fizycznych waloryzowany kursem franka szwajcarskiego na zakup mieszkania w październiku 2007 r.

Przez cały okres kredytowania konsumenci bez żadnych zaległości spłacali raty kapitałowo-odsetkowe, określone w harmonogramie spłat. Z uwagi na zastosowany w umowie kredytowej mechanizm indeksacji kapitału do kursu CHF, pomimo regularnej spłaty kredytu, saldo zadłużenia nie zmalało, a nawet wzrosło. Dlatego ostatecznie frankowicze zdecydowali się na dochodzenie roszczeń z tytułu nadpłaconych rat kredytowych.

Frankowicze reprezentowani przez Kancelarię z Grupy Kapitałowej VOTUM oparli swoje roszczenia na twierdzeniu, że klauzule zastosowane przez bank powinny zostać uznane za niedozwolone postanowienia umowne. Tym samym od początku nie powinny wiązać konsumentów, skoro nie zostały z nimi indywidualnie ustalone, tylko narzucone przez bank. W ten sposób bank uzyskał prawo do jednostronnego kształtowania wysokości zobowiązania kredytobiorców. Stosowanie własnego kursu CHF z tabeli wpływało zarówno na wysokość kapitału do spłaty, jak i pojedynczych rat.

Jakie stanowisko zajął sąd?

Pozew został złożony 10 kwietnia 2019 r. Pierwszy termin posiedzenia wyznaczono na 7 października 2019 r. – sąd wydał wówczas postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego.

Kolejna rozprawa miała miejsce dopiero 6 lutego 2020 r. W jej trakcie sąd przesłuchał powodów, a także wysłuchał mów końcowych obu stron. Po czym odroczył termin ogłoszenia wyroku do 27 lutego 2020 r.

Ostatecznie Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi rozpoznający sprawę uznał wyliczenia biegłego za wiarygodne i wydał wyrok zasądzający w całości. Tym samym zasądził na rzecz frankowiczów reprezentowanych przez kancelarię z Grupy Kapitałowej VOTUM kwotę  ponad 46 000,00 zł. Wyrok dotyczył również odsetek i koszów procesu (sygn. akt XVIII C 712/19).   

Biorąc pod uwagę ilość korzystnych wyroków zapadłych od początku stycznia b.r., można jednoznacznie stwierdzić, że 2020 r. należy do frankowiczów.  Cieszy nas również dynamika prowadzonych postępowań, a niniejsza sprawa jest tego przykładem. Wyrok zasądzający został uzyskany po 10 miesiącach i tylko dwóch przeprowadzonych rozprawach. Oczywiście liczymy, że ten wynik jeszcze się poprawi i długość oczekiwania na pozytywne rozstrzygnięcie w sprawach frankowych ulegnie skróceniu. Tym bardziej, że posiadamy sprawę, w której wyrok zapadł już po 107 dniach od wytoczenia powództwa. Stało się to na pierwszej rozprawie.– przekonuje Kacper Jankowski, Prezes Zarządu Votum Robin Lawyers SA z Grupy Kapitałowej VOTUM.