Ugoda z bankiem to jeden ze sposobów na pozbycie się problemów związanych z kredytem we frankach. Początkowo, tylko nieliczni Klienci mogli otrzymać propozycję porozumienia, jednak na przełomie lat taktyka banków zdecydowanie się zmieniła i obecnie podejmują próbę polubownego zakończenia sporu praktycznie z każdym Kredytobiorcą posiadającym kredyt frankowy. Ugoda z pewnością może przynieść pewne korzyści, dlatego warto wiedzieć na jakie elementy zwrócić uwagę przed przystąpieniem do podpisania ugody z bankiem.

Wizja ugody z bankiem zaproponowana przez KNF

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że ugody, które teraz banki proponują swoim Klientom zdecydowanie odbiegają od tych, które były proponowane jeszcze kilka lat temu. Dzieje się tak za sprawą licznych przegranych, których bankowcy doświadczają w starciach sądowych z Kredytobiorcami. Przez niekorzystne dla sektora bankowego wyroki TSUE z 2023 roku, w nielicznych przypadkach banki zaczęły modyfikować swoje propozycje ugodowe, które dotychczas były oparte na warunkach zaproponowanych przez KNF w 2020 roku. Według koncepcji KNF, po zawarciu ugody z bankiem, kredyt we frankach miałby zostać przekonwertowany na złotowy, a zadłużenie Kredytobiorcy na nowo przeliczone. Czy warto zatem zgodzić się na ugodę z bankiem czy jednak skierować sprawę na drogę postępowania sądowego? To zależy od szczegółowych warunków jakie bank może zaproponować Kredytobiorcy.

Czy wszystkie banki oferują takie same warunki ugód?

Na chwilę obecną, wszystkie banki składają Frankowiczom propozycje ugodowe, jednak co ciekawe, warunki jakie przedstawiają Kredytobiorcom różnią się nie tylko pomiędzy poszczególnymi kredytodawcami, ale również w ramach tego samego banku. Warto zaznaczyć, że po wyrokach TSUE, banki zaczęły być bardziej elastyczne w zakresie swoich propozycji ugodowych, jednak należy mieć na uwadze, że z pewnością bank podejmie działania, które przyniosą korzyści głównie kredytodawcy. Co ciekawe, za najbardziej pojednawcze w ugodach frankowych uchodzą obecnie dwa banki: mBank oraz Bank Pekao SA. Jednocześnie Frankowicze zaznaczają, że najbardziej niekorzystne warunki ugód oferuje Raiffeisen Bank, który proponuje Frankowiczom przeliczanie kredytu w oparciu o średni kurs NBP. Istotnym czynnikiem jest fakt, że propozycje ugód obejmują jedynie czynne kredyty, a Kredytobiorcy ze spłaconym kredytem nie mają szansy na jakąkolwiek formę ugody. Mogłoby się wydawać, że ta grupa jest na straconej pozycji, jednak warto podkreślić, że mają oni jeszcze większe szanse na odzyskanie swoich pieniędzy przez stwierdzenie nieważności umowy kredytowej CHF.

pracownik banku

Czy ugodę z bankiem można negocjować?

Okazuje się, że istnieje możliwość przeprowadzenia negocjacji z niektórymi bankami, co może prowadzić do uzyskania korzystniejszych warunków dla Klienta. W trakcie negocjacji zmianie podlega  nie tylko pozostała kwota do spłaty, ale także marża banku i okres spłaty kredytu. Jednakże nie wszystkie banki są skłonne do negocjacji. Według oceny prawników, Bank PKO BP jest uznawany za najbardziej niechętny do podjęcia negocjacji, w przeciwieństwie do mBanku czy Banku Pekao SA, które są otwarte na rozmowy z Klientami.

Zalety i wady ugody z bankiem

Z punktu widzenia kredytodawców, główną korzyścią, którą może odnieść Frankowicz po zawarciu ugody z bankiem jest uniknięcie kosztów związanych z procesem sądowym. Jakie są wady i zalety porozumienia z bankiem w sprawie CHF?

Zalety ugody z bankiem

 

  • Szybkie zakończenie sporu,
  • eliminacja ryzyka związanego z kursem walut,
  • brak kosztów związanych z procesem sądowym i obsługą prawną,

Wady ugody z bankiem

 

  • Frankowicz odnosi mniejsze korzyści finansowe niż po stwierdzeniu nieważności umowy kredytowej,
  • po zawarciu ugody Kredytobiorca nadal spłaca raty, podczas gdy w trakcie postępowania sądowego, Frankowicz ma możliwość uzyskania zabezpieczenia roszczeń już na etapie procesu,
  • po zawarciu ugody z bankiem, Kredytobiorca jest zobowiązany do dalszej spłaty rat, a nieruchomość nadal jest obciążona hipoteką,
  • jeśli Klient miał wcześniejsze opóźnienia w spłacie rat i bank wpisał negatywne dane do BIK, to w przypadku zawarcia ugody te wpisy nie zostaną usunięte, jak ma to miejsce, gdy sprawa jest rozpatrywana przez sąd.

Porozumienie z bankiem – na co warto zwrócić uwagę?

Najlepsze propozycje ugód bankowych mogą skusić Kredytobiorców frankowych, jednak zawsze warto przemyśleć swoją decyzję, porównując potencjalne korzyści z ugody z zyskami z procesu sądowego. Warto skonsultować się z doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w sprawach walutowych, aby dokonać rzetelnej oceny korzyści i ryzyka. Należy pamiętać, że akceptując ugodę z banku, Kredytobiorca rezygnuje z ewentualnych przyszłych roszczeń. Warto również podkreślić, że odrzucenie pierwszej propozycji ugody nie zamyka drogi do negocjacji z bankiem w przyszłości, a często może prowadzić do uzyskania lepszych warunków. Jeśli Kredytobiorca ma problem ze spłatą kredytu frankowego i otrzymał propozycję ugody, warto skorzystać z porady ekspertów z Votum Robin Lawyers, którzy przeprowadzą darmową analizę umowy kredytowej i pomogą porównać korzyści z ugody i procesu sądowego.