Ofensywa procesowa podjęta przez kancelarie z Grupy Kapitałowej VOTUM przynosi kolejne efekty. W dniu 18 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (sygn. akt XVIII C 365/19) wydał korzystne orzeczenie. Czyli Frankowicze mBank SA znów wygrali. Sąd ogłosił wyrok, w którym zasądził w całości kwotę dochodzoną pozwem, czyli blisko 45 000,00 zł, wraz z odsetkami i kosztami procesu.

{button}

O co walczą Frankowicze mBank?

Kredytobiorcy zaciągnęli w marcu 2008 r. kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka szwajcarskiego na zakup lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym. Przez cały okres kredytowania sumiennie spłacali raty kapitałowo-odsetkowe, określone w harmonogramie spłat. Z uwagi na mechanizm indeksacji kapitału do kursu CHF, pomimo regularnej spłaty kredytu saldo zadłużenia nie malało, a nawet wzrosło.  Dlatego Frankowicze mBank zdecydowali się na dochodzenie roszczeń z tytułu nadpłaconych rat kredytowych.

Przede wszystkim kredytobiorcy reprezentowani przez kancelarię z Grupy Kapitałowej VOTUM oparli swoje roszczenia na twierdzeniu, że klauzule zastosowane przez bank powinny zostać uznane za niedozwolone postanowienia umowne. Tym samym od początku nie powinny wiązać konsumentów, ponieważ nie zostały z nimi indywidualnie ustalone, tylko narzucone przez bank jako stronę zobowiązania.  


Wygrana Frankowiczów mBank! Z jakimi bankami?

SPRAWDŹ, CO MOŻESZ ZROBIĆ ZE SWOJĄ UMOWĄ


Jakie stanowisko zajął sąd?

Pozew do sądu został złożony 11 lutego 2019 r. Pierwszy termin posiedzenia wyznaczono na 9 maja 2019 r. Podczas rozprawy sąd przesłuchał powoda w charakterze strony na okoliczność wnoszonych roszczeń. A także dopuścił dowód z opinii biegłego na tezy wskazane w powództwie o zapłatę. Kolejny termin wyznaczono na 18 lutego 2020 r. Rozpoznający sprawę Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi uznał wyliczenia biegłego za wiarygodne i już na drugiej rozprawie wydał wyrok zasądzający roszczenie w całości. Tym samym zasądził na rzecz Frankowicza reprezentowanego przez kancelarię z Grupy Kapitałowej VOTUM kwotę  44 171,00 zł wraz odsetkami i kosztami procesu, tj. opłatę od pozwu, zaliczkę na biegłego, koszty zastępstwa procesowego i koszty dojazdu.  Frankowicze mBank znów wygrali.

Aktualności dla Frankowiczów:

    To kolejna wygrana Frankowiczów mBank!

    Warto podkreślić, że to już kolejna wygrana Frankowiczów mBank w tym roku. Dlatego z satysfakcją odnotowaliśmy ten korzystny wyrok na naszym koncie. Potwierdza to bowiem, że jesteśmy odpowiednio przygotowani zarówno merytorycznie, jak i organizacyjnie do obsługi tysięcy Frankowiczów, czyli kredytobiorców zmagających się z klauzulami abuzywnymi swoich umowach kredytowych. Ponadto zakładamy, że każdego tygodnia będę zapadały dalsze korzystne wyroki na rzecz naszych klientów. Powinno to zmobilizować kolejnych Frankowiczów do złożenia pozwów w 2020 r. przeciwko bankom.

    Kacper Jankowski, Prezes Zarządu Votum Robin Lawyers SA z Grupy Kapitałowej VOTUM.

    Wyliczymy, ile nadpłaciłeś raty!

    SPRAWDŹ BEZPŁATNIE