Kolejna wygrana Frankowicza z mBank SA

Ofensywa procesowa podjęta przez kancelarie z Grupy Kapitałowej VOTUM w zakresie pomocy Frankowiczom przynosi kolejne efekty. Dnia 18 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (sygn. akt XVIII C 365/19) wydał korzystne orzeczenie w sprawie klienta posiadającego kredyt indeksowany do CHF w mBank SA. Sąd ogłosił wyrok, w którym zasądził w całości kwotę dochodzoną pozwem, czyli blisko 45 000,00 zł, wraz z odsetkami i kosztami procesu.

Czego dotyczył pozew Frankowicza?

Przedmiotowa sprawa dotyczy roszczeń Frankowicza skierowanych p-ko mBank SA (dawniej BRE Bank SA). Kredytobiorca zaciągnął w marcu 2008 r. kredyt hipoteczny dla osób fizycznych mPlan waloryzowany kursem franka szwajcarskiego na zakup lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym. Przez cały okres kredytowania konsument sumiennie spłacał raty kapitałowo-odsetkowe, określone w harmonogramie spłat. Z uwagi na zastosowany w umowie kredytowej mechanizm indeksacji kapitału do kursu CHF, pomimo regularnej spłaty kredytu saldo zadłużenia nie malało, a nawet wzrosło.  Dlatego Frankowicz zdecydował się na dochodzenie roszczeń z tytułu nadpłaconych rat kredytowych od mBank.

Kredytobiorca reprezentowany przez kancelarię z Grupy Kapitałowej VOTUM oparł swoje roszczenia na twierdzeniu, że klauzule zastosowane przez bank powinny zostać uznane za niedozwolone postanowienia umowne. Tym samym od początku nie powinny wiązać konsumenta, gdyż nie zostały z nim indywidualnie ustalone, tylko narzucone przez bank jako stronę zobowiązania.  


Wygrana frankowiczów! Z jakimi bankami?

SPRAWDŹ, CO MOŻESZ ZROBIĆ ZE SWOJĄ UMOWĄ


Jakie stanowisko zajął sąd?

Pozew do sądu został złożony 11 lutego 2019 r. Pierwszy termin posiedzenia wyznaczono na 9 maja 2019 r. Podczas rozprawy sąd przesłuchał powoda w charakterze strony na okoliczność wnoszonych roszczeń, a także dopuścił dowód z opinii biegłego na tezy wskazane w powództwie o zapłatę. Kolejny termin wyznaczono na 18 lutego 2020 r. Rozpoznający sprawę Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi uznał wyliczenia biegłego za wiarygodne i już na drugiej rozprawie wydał wyrok zasądzający w całości. Tym samym zasądził na rzecz Frankowicza reprezentowanego przez kancelarię z Grupy Kapitałowej VOTUM kwotę  44 171,00 zł wraz odsetkami i kosztami procesu, tj. opłatę od pozwu, zaliczkę na biegłego, koszty zastępstwa procesowego i koszty dojazdu.  Frankowicze znów wygrali.

Aktualności dla frankowiczów:

To kolejna wygrana frankowiczów!

To kolejna wygrana frankowiczów z mBank. Z satysfakcją odnotowaliśmy kolejną wygraną kancelarii z naszej grupy kapitałowej. To potwierdza, że jesteśmy odpowiednio przygotowani zarówno merytorycznie i organizacyjnie do obsługi tysięcy Frankowiczów zmagających się z klauzulami abuzywnymi swoich umowach kredytowych. Mamy nadzieję, że każdego tygodnia będę zapadały dalsze korzystne wyroki na rzecz naszych klientów, co powinno zmobilizować kolejnych Frankowiczów do złożenia pozwów w 2020 r. przeciwko bankom – przekonuje Kacper Jankowski, Prezes Zarządu Votum Robin Lawyers SA z Grupy Kapitałowej VOTUM.

Wyliczymy, ile nadpłaciłeś raty!

SPRAWDŹ BEZPŁATNIE

Kacper Jankowski
Kacper Jankowski

Redaktor

kacper.jankowski@vorum-rl.pl

Prezes Zarządu Votum Robin Lawyers SA, ekspert z zakresu prawa bankowego i praw konsumenta. Wielokrotnie cytowany przez największe dzienniki: Rzeczpospolita,... czytaj więcej

Czytaj również


frankowicze co dalej
Frankowicze co dalej? Działać, czy czekać na koniec kwarantanny?

Negatywny wpływ koronawirusa widać nie tylko przez pryzmat recesji gospodarczej i spadających indeksów giełdowych. Przede

Czytaj więcej
Frankowicze wyrok Millennium 20 mln kary
Frankowicze wyrok – 20 mln zł kary Millennium

Na początku stycznia 2020 r. media obiegła informacja o gigantycznej karze dla jednego z banków

Czytaj więcej
sądy odwołują rozprawy
Sądy odwołują rozprawy, ale wysyłają nakaz zapłaty – Bank BPH SA przegrywa

Sytuacja związana z zagrożeniem koronawirusem wpłynęła również na działanie wymiaru sprawiedliwości. Dlatego sądy odwołują rozprawy,

Czytaj więcej
Zawieszenie spłaty rat kredytu
Planujesz zawieszenie spłaty rat kredytu? 5 wskazówek, o których musisz pamiętać!

Obecna sytuacja spowodowana zagrożeniem koronawirusem powoduje, że część kredytobiorców planuje zawieszenie spłaty rat kredytu. Bez

Czytaj więcej