Klauzule abuzywne, czyli niedozwolone postanowienia umowne są podstawą dochodzenia roszczeń od banku. Zapisy te nie wiążą konsumenta, jeżeli rażąco naruszają jego interesy oraz kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, przy czym nie zostały z nim indywidualnie uzgodnione. W umowach kredytów powiązanych z walutami obcymi klauzule abuzywne dotyczą przede wszystkim indeksacji kapitału kredytu do CHF, USD lub EUR, a także jednostronnego ustalaniu kursów w tabelach bankowych.