Wysokie koszty wyroku TSUE dla sektora bankowego

Koszty rozliczenia sprawy dotyczącej kredytów we frankach będą znaczące dla banków – to nieuniknione. Nie jest jednak w pełni jasne, ile dokładnie zapłacą posiadaczom tych kredytów. Komisja Nadzoru Finansowego w raporcie  z marca 2021 roku wskazuje, że w przypadku zgłoszenia się wszystkich Frankowiczów (zarówno byłych jak i obecnych) do sądów, a co więcej, jeśli uzyskaliby wyroki unieważniające umowy kredytowe, łączne koszty dla banków wyniosłyby około 101,5 miliarda złotych. Gdyby banki otrzymały rekompensatę za korzystanie z kapitału, zmniejszyłoby to potencjalny wydatek sektora do 70,5 miliarda złotych. Jednakże jest mało prawdopodobne, że wyrok TSUE 15 czerwca będzie korzystny dla sektora bankowego.

Sama wartość przyznanej opłaty szacowana przez Komisję wynosi 31 miliardów złotych. Niemniej jednak, gdyby wszystkie umowy frankowe zostałyby unieważnione, a roszczenia banków o zwrot kapitału uznane za bezzasadne, koszt dla sektora bankowego wzrósłby do 234 miliardów złotych.

Jak sektor bankowy poradzi sobie z tym finansowym wyzwaniem? W opinii Jacka Jastrzębskiego, przewodniczącego KNF, oraz Tadeusza Białka, prezesa ZBK, banki są w gotowości do przyjęcia niekorzystnego dla nich wyroku TSUE. Jednakże w opinii specjalistów, absorpcja kosztów związanych ze sprawami frankowymi będzie różnie się plasować w konkretnych bankach.

zmartwienie
Kampania ugodowa ratunkiem dla sektora bankowego?

Związek Banków Polskich w ostatnim czasie wystartował z kampanią informacyjną „ugoda lepsza niż proces”, chcąc tym samym zmotywować Kredytobiorców, którzy jeszcze nie zadecydowali w sprawie swojego kredytu frankowego, do podpisania ugody z bankiem. Wielokrotne próby kontaktu pracowników banków z Klientami są dowodem, jak bardzo obawiają się utraty kolejnych środków, dlatego usilnie starają się przekonać Frankowiczów do rezygnacji z drogi postępowania sądowego. Warto jednak zaznaczyć, że ugoda frankowa to nic innego jak konwersja kredytu na złotówki.

Analizując korzyści jakie Kredytobiorcy mogą odnieść po stwierdzeniu nieważności umowy kredytowej przez sąd, wątpliwe jest, że banki osiągną sukces w swoich działaniach. Frankowicze długo czekali na sprawiedliwość, dlatego z pewnością nie zadowolą się niekorzystną dla nich ofertą konwersji kredytu.

Więcej informacji: www.franknews.pl