W poniedziałek Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, ogłosił, że sektor bankowy w Polsce jest przygotowany na negatywne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w przypadku unieważnienia umowy kredytowej we franku szwajcarskim.

TSUE może orzec na niekorzyść banków

W czasie Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie, na pytanie dotyczące gotowości banków na negatywny werdykt TSUE, przewodniczący KNF odpowiedział, że „…biorąc pod uwagę ostatnie warunki makroekonomiczne i ich wpływ na sytuację banków, które przygotowują się na różne scenariusze rozstrzygnięcia, w tym poprzez tworzenie dodatkowych rezerw, odpowiedź brzmi: tak”.

Wciąż istnieje duże zainteresowanie zagadnieniem kredytów we frankach szwajcarskich zarówno wśród samych posiadaczy tych kredytów, jak i całego społeczeństwa. Społeczność oczekuje kompleksowego rozwiązania problemu, który dotyka tysiące Polaków. Jacek Jastrzębski wskazuje, że Komisja Nadzoru Finansowego obecnie finalizuje założenia proponowanego rozwiązania. Dodaje również, że rozwiązanie powinno być oparte na modelu zgodnym z wcześniejszą propozycją ugodową z 2020 roku. KNF przyjmuje odpowiedzialność za wdrożenie tego rozwiązania, ale podkreśla konieczność przygotowania na różne scenariusze. Szef KNF również zaznacza, że „prace nad rozwiązaniem ustawowym powinny być zgodne i wspierające rozwiązanie ugodowe, nie powinny zakłócać jego realizacji”.

temida
Zbyt mała aktywność banków w zawieraniu ugód

Jacek Jastrzębski zauważył, że w lepszych warunkach makroekonomicznych banki miały większy potencjał do składania propozycji ugodowych, ale nie wykorzystały go w pełni. Według niego, w okresie promowania i zawierania ugód, banki mogłyby być bardziej zaangażowane, co przyczyniłoby się do większej efektywności w osiąganiu większej liczby ugód i promowania ich jako korzystnej alternatywy dla drogi sądowej.

Przewodniczący KNF podkreśla, że zdaje sobie sprawę, iż nie wszystkie banki miały możliwość wprowadzenia programów ugód na szeroką skalę na początku 2021 roku z powodu rozciągnięcia w czasie procesu tworzenia rezerw bankowych. Wskazuje, że gdyby sektor bankowy był bardziej zaangażowany wówczas, mógłby osiągnąć lepsze wyniki finansowe. Obecnie banki prowadzą intensywną kampanię, oferując klientom – według banków – atrakcyjne warunki ugody. Szef KNF postrzega tę zmianę pozytywnie, jednocześnie podkreślając, że najkorzystniejszy okres na zawieranie ugód został utracony.

Wyrok TSUE, na który czekają banki i Kredytobiorcy

W lutym Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości przedstawił opinię dotyczącą wynagrodzenia za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej we franku szwajcarskim. Według tej opinii, jeśli umowa kredytowa została uznana za nieważną z powodu obecności niedozwolonych klauzul, Kredytobiorcy poza domaganiem się zwrotu środków, mają prawo dochodzić kolejnych roszczeń. Warto zaznaczyć, że sytuacja w sektorze bankowym nie jest analogiczna do sytuacji Frankowiczów.

15 czerwca 2023 r. to sądny dzień zarówno dla Frankowiczów jak i banków. Wówczas TSUE wyda wyrok w sprawie C-520/21, dotyczącej wynagrodzenia za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytu frankowego.

Więcej informacji na stronie www.pb.pl