Jednym z najczęściej zadawanych pytań przez Frankowiczów jest to, odnoszące się wprost do przygotowania do rozprawy w sprawie kredytu CHF. Co więcej, Kredytobiorcy zastanawiają się, o jakie kwestie mogą zostać zapytani na sali sądowej. Nic w tym dziwnego, że rozprawa sądowa może wywoływać większe lub mniejsze obawy – te jednak można odpowiednio zredukować posiadając wiedzę dotyczącą tego jak przygotować się do sądowego przesłuchania w sprawie frankowej.

Przygotowania przed rozprawą w sprawie kredytu frankowego

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że chociaż nie jest to obowiązkowe, sąd ma prawo wezwać strony postępowania w celu ich przesłuchania. Kierując się do sądu, Kredytobiorcy muszą mieć na uwadze to, że mimo wyznaczenia konkretnej godziny dla rozprawy, mogą się one rozpocząć z opóźnieniem. Zdając sobie z tego sprawę, Kredytobiorca nie będzie wówczas tak bardzo denerwować się oczekując przed salą sądową. Co więcej, przygotowanie do rozprawy w sprawie frankowej nie może ominąć tak istotnej kwestii jak ubiór. Wydawałoby się, że odpowiednie prezentacja to rzecz oczywista, jednak w ferworze przygotowań można o niej zapomnieć, dlatego już wcześniej należy przygotować sobie schludny i formalny strój.

Kredytobiorca nie powinien też pominąć przygotowania merytorycznego, warto więc jeszcze raz dokładnie przestudiować umowę kredytową CHF, wszelkiego rodzaju aneksy i innego typu dokumentację. Ze względu na to, że rozprawa może być mniej lub bardziej stresująca, należy jak najlepiej się przygotować , aby nie zostać zaskoczonym najprostszym pytaniem, np.  kiedy została zawarta umowa kredytowa.

Co zabrać ze sobą na rozprawę sądową w sprawie CHF?

Warto mieć na uwadze, że rozprawa sądowa to nie  zwykła rozmowa w sądzie – to złożona procedura, gdzie każde słowo ma znaczenie. Rozprawa z udziałem profesjonalnego pełnomocnika rozpoczyna się od przedstawienia stanowiska stron oraz potwierdzenia tożsamości. W tym celu konieczne jest okazanie do wglądu dowodu osobistego lub dokumentu potwierdzającego tożsamość Kredytobiorcy, dlatego też zanim wyruszy w drogę do sądu powinien się upewnić czy go przy sobie posiada.

przesłuchanie w sprawie frankowej

Rozprawa sądowa w sprawie frankowej  – krok po kroku

Następnie zeznający zostaje pouczony o konieczności składania prawdziwych zeznań i konsekwencjach poświadczania nieprawdy podczas przesłuchania w sprawie dotyczącej kredytu frankowego. Schemat na rozprawie jest następujący: jako pierwszy pytania zdaje sędzia, następnie pełnomocnik konsumenta, a jako ostatni pytania zdaje pełnomocnik pozwanego banku. W trakcie przesłuchania należy zwracać się bezpośrednio do składu sędziowskiego, czyli wysoki sądzie i udzielać odpowiedzi na stojąco. Co istotne, Kredytobiorca może wypowiadać się wyłącznie jeżeli sąd udzieli mu głosu. W sytuacji, gdy kredyt we frankach został udzielony jednemu Kredytobiorcy bądź większej ilości Kredytobiorców, przesłuchanie nie ominie żadnego z nich, aczkolwiek kolejność zeznań jest uznaniowa. Co równie istotne, odpowiadając na pytania warto mówić zwięźle, merytorycznie i bez większych emocji.

Jakie pytania mogą paść na rozprawie w sprawie kredytu frankowego?

Nie sposób wyznaczyć listy pytań, które padną w kontekście danej sprawy sądowej, jednak są pewne pytania, które paść muszą – sędzia będzie dążył do ustalenia jak wyglądał proces decyzyjny. Podstawowym pytaniem będzie to, jaki był cel zaciągniętego zobowiązania, czy Kredytobiorca był świadomy zawarcia umowy w obcej walucie oraz czy zdawał sobie sprawę z tego, na czym polega kredyt indeksowany, a na czym denominowany. Pytania mogą też odnosić się do spotkań, które odbyły się w banku. Często poruszane jest zagadnienie dotyczące ewentualnych negocjacji postanowień umownych – czy do nich doszło, a jeśli tak, to jakie były szczegóły zapisów, co zostało wynegocjowane itp. Po pytaniach zadanych przez sędziego i pełnomocnika Frankowicza, prawo do zadawania własnych pytań przysługuje pełnomocnikowi banku. Można się spodziewać, że pytania będą koncentrować się wokół kwestii świadomości Kredytobiorcy co do ryzyka kursowego i jego wiedzy na temat kupna bądź sprzedaży kursów walutowych. Pełnomocnikom banków może zależeć na podważeniu przysługującego Kredytobiorcy statusu konsumenta, stąd też mogą pojawić się pytaniach o ewentualne prowadzenie działalności gospodarczej lub wynajmowanie zakupionego lokalu.

temida

Unieważnienie umowy o kredyt frankowy podczas rozprawy sądowej

Podczas rozprawy sąd może zadać pytanie czy Kredytobiorca domaga się unieważnienia umowy o kredyt CHF oraz czy jest świadomy skutków prawnych takiej decyzji. Warto przy tym pamiętać, że unieważnienie umowy o kredyt frankowy jest rozwiązaniem korzystnym dla Kredytobiorcy, a jednym z jego skutków jest konieczność rozliczenia się z bankiem. Po stwierdzeniu nieważności umowy kredytowej,  bank zwraca wpłacone raty i wszelkie koszty okołokredytowe, a Frankowicz musi zwrócić wypłacony kapitał. Rozprawa sądowa w kwestii kredytu we frakach dla większości Kredytobiorców wiąże się z wieloma obawami czy stresem, jednak można temu zaradzić i zredukować nieco niepokój odpowiednio przygotowując się do przesłuchania.  Przed sądami w całej Polsce toczą się setki tysięcy spraw Frankowiczów, a wielu z nich już zakończyło z sukcesem walkę z bankiem. Współpracując z Votum Robin Lawyers Kredytobiorca może liczyć na profesjonalne wsparcie, dzięki któremu jeszcze lepiej przygotuje się do rozprawy w kwestii unieważnienia umowy o kredyt CHF.