Ograniczone prawo rzeczowe, stosowane na nieruchomościach jako zabezpieczenie wierzytelności wynikającej z oznaczonego stosunku prawnego, np. zawartej umowy kredytowej z bankiem.