Coraz większa grupa Frankowiczów decyduje się na skierowanie sprawy umowy kredytu na drogę postępowania sądowego. Rośnie grono tych kredytobiorców, którzy otrzymali korzystne wyroki w sprawach frankowych. To skutecznie motywuje kolejnych kredytobiorców do walki o przysługujące im prawa w sądach. W marcu br. Grupa Kapitałowa Votum zawarła blisko 1600 nowych kontraktów z frankowiczami.  Porównując dane z lutego, możemy zaobserwować tendencję zdecydowanie wzrostową, w lutym br. podpisano ponad 1100 umów z kredytobiorcami. Marzec natomiast był drugim najlepszym miesiącem pod względem sprzedaży.

Patrząc na dane historyczne, marzec był najlepszym miesiącem w IQ2023r., pod względem sprzedaży w segmencie bankowym. Porównując wolumen zawartych kontraktów r/r, nastąpił wyraźny wzrost liczby podpisanych umów. Oprócz wzrostu samej liczby pozyskanych Klientów, warto również zwrócić uwagę na skrócenie procesu decyzyjnego Klienta. W związku z tym, że w zdecydowanej części, bazujemy na poleceniach od zadowolonych Klientów, zmniejszył się czas od przedstawienia oferty do jej przyjęcia przez Klienta. Marka Votum staja się coraz bardziej rozpoznawalna. Oczywiście na dynamikę zawierania umów wpływają również inne czynniki zewnętrzne, m.in. niesatysfakcjonujące propozycje ugód proponowane przez banki, czy rosnące raty wskutek podwyżek stawki SARON.

Bartłomiej Krupa

Prezes Zarządu Votum SA.

statystyki frankowicze

Coraz więcej Frankowiczów walczy w sądach

Wraz z rekordowymi statystykami sprzedażowymi, odnotowano kolejne rekordy w ilości otrzymanych wyroków sądowych. W marcu liczba wyroków prawomocnych w sprawach frankowych przekroczyła 200 spraw. Ponownie, 100 %  z nich było korzystnych dla Frankowiczów reprezentowanych przez kancelarie z Grupy Kapitałowej Votum. Łączna liczba wyroków I i II instancji uzyskanych na rzecz naszych Klientów przekroczyła 1200.

Z satysfakcją odnotowujemy rosnącą liczbę zapadających wyroków, zwłaszcza w sądach I instancji. Natomiast w zakresie orzeczeń II – instancyjnych, kancelarie z Grupy Kapitałowej Votum przebiły poprzednie maksima wyroków prawomocnych, osiągając wynik 233 rozstrzygnięć.

Kacper Jankowski

Wiceprezes Zarządu Votum SA