W kwietniu 2024 roku, 1207 nowych Klientów zdecydowało się skorzystać z usług Grupy Votum w obszarze segmentu bankowego. Spośród nich, 833 osoby zatwierdziły umowy dotyczące problematycznych kredytów denominowanych we frankach, a 374 Klientów wybrało kontrakty związane z sankcją kredytu darmowego. Ponadto, uzyskano 315 korzystnych orzeczeń sądowych.

Spółki z GK Votum zawarły w kwietniu kolejne kontrakty 

Osoby, które do tej pory unikały podejmowania działań prawnych w związku z nieprawidłową umową kredytową, postanowiły skorzystać z propozycji Grupy Kapitałowej Votum. Ponadto, coraz więcej posiadaczy kredytów gotówkowych zwraca się do ekspertów GK Votum w celu przeanalizowania swoich umów, z których wynika, że w większości przypadków możliwe jest zastosowanie sankcji kredytu darmowego.

W pierwszym kwartale 2024 roku zanotowaliśmy prawie 16% wzrost sprzedaży w segmencie bankowym w porównaniu z analogicznym okresem z 2023 roku (1042 umowy). Uchwała frankowa Sądu Najwyższego wywołała duże zainteresowanie wśród kredytobiorców, którzy aktywnie monitorowali nasze komunikaty i kontaktowali się z nami za pośrednictwem dedykowanych formularzy. Zakładając, że stanowisko Izby Cywilnej zostało ogłoszone 25 kwietnia, liczymy na to, że pozytywna interpretacja wpłynie korzystnie na decyzje klientów w nadchodzących miesiącach. W przypadku naszego drugiego projektu, mającego na celu wsparcie kredytobiorców z kredytami gotówkowymi, ubiegły miesiąc nie spełnił naszych oczekiwań pod względem liczby pozyskanych spraw. Pomimo tego, utrzymujemy nasze prognozy i będziemy nadal dążyć do zawierania nowych kontraktów. W pierwszych sześciu miesiącach obowiązywania nowej oferty opieraliśmy się głównie na naszych kontaktach oraz rekomendacjach, co skracało proces podejmowania decyzji i bazowało na znajomości marki Votum oraz naszej skuteczności w obszarze kredytów denominowanych we frankach. Obecnie koncentrujemy się na rozwoju działań marketingowych, aby dotrzeć do szerszego grona klientów. Zauważyliśmy jednak potrzebę bardziej szczegółowego wyjaśnienia kwestii SKD oraz praw przysługujących konsumentom, co może wpłynąć na czas podejmowania decyzji o zleceniu swojej sprawy. Podobnie jak w przypadku spraw dotyczących kredytów denominowanych we frankach, sukcesywnie poszerzamy zakres naszych rekomendacji i przyjmowanych spraw. W związku z tym, począwszy od maja, nasza oferta będzie dostępna również dla kredytobiorców AS INBANK S.A. oraz SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego (drugiego SKOK-u w naszym portfolio, obok SKOK-u im. Franciszka Stefczyka).

Bartłomiej Krupa

Prezes Zarządu Votum SA.

dobre informacje

Klienci GK Votum wygrywają z bankami 

W kwietniu spółki należące do Grupy Kapitałowej Votum odniosły sukces, uzyskując 916 korzystnych orzeczeń sądów I instancji. To najwyższy wynik od czerwca 2023 roku, kiedy to odnotowano 929 takich wyroków. Na maj zaplanowano 2524 posiedzenia sądowe.

W kwietniu zanotowaliśmy wyjątkowo wysoki wzrost liczby korzystnych rozstrzygnięć sądów I instancji w porównaniu z marcem, aż o 16%. Ten miesiąc był najlepszym okresem w ciągu ostatnich trzech kwartałów, co stanowi solidną podstawę do oczekiwania kolejnych korzystnych wyroków prawomocnych. Dotychczas osiągnęliśmy pewną stabilność, notując piąty miesiąc z rzędu z ponad 300 wyrokami. Biorąc pod uwagę, że w poprzednich latach drugie półrocze zawsze przynosiło większą liczbę zakończonych spraw w sądach apelacyjnych, mamy nadzieję, że w III i IV kwartale osiągniemy ponad 400, a nawet 500 wyroków prawomocnych miesięcznie. Warto również zauważyć, że w ubiegłym miesiącu nie było żadnych wyroków sądu II instancji dotyczących „odfrankowienia” w naszych sprawach. Niemniej jednak, 305 decyzji doprowadziło do stwierdzenia nieważności umowy kredytu, a 10 wyroków uchyliło niekorzystne orzeczenia sądu I instancji. Te wyroki jasno korespondują z ostatnią uchwałą Sądu Najwyższego.

Kacper Jankowski

Wiceprezes Zarządu Votum SA.