W marcu 2024 roku, 1 401 klientów zdecydowało się skorzystać z oferty Grupy Votum w dziedzinie obsługi spraw bankowych. Wpłynęło 901 umów dotyczących dochodzenia roszczeń związanych z kredytami we frankach, a 500 umów dotyczyło spraw związanych z sankcją kredytu darmowego. Liczba korzystnych wyroków prawomocnych ponownie przekroczyła 300.

Wyniki sprzedażowe z marca stanowiły szczytowy punkt rekordowego początku roku dla segmentu bankowego Grupy Kapitałowej Votum. W pierwszym kwartale 2024 roku zostało podpisanych blisko 4000 umów, co oznacza wzrost o ponad 28% w porównaniu z IV kwartałem 2023 roku, gdzie zawarto 3103 umowy. Porównując pierwszy kwartał 2024 roku z analogicznym okresem w 2023 roku, zanotowano wzrost zainteresowania ofertą o prawie 17%. Mimo malejącej liczby aktywnych kredytów we frankach na rynku, nadal istnieje znacząca grupa potencjalnych klientów, których sytuacja wymaga uregulowania relacji prawnych z bankiem. Dzięki wprowadzeniu dedykowanej oferty w Grupie Kapitałowej Votum, liczba spraw dotyczących spłaconych kredytów stale rośnie. W rezultacie ostatnie miesiące potwierdzają stabilizację w zakresie ilości pozyskiwanych spraw związanych z kredytami we frankach, przy wyraźnej tendencji wzrostowej. Istotnym czynnikiem wpływającym na decyzje klientów w kwietniu będzie posiedzenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego zaplanowane na 25 kwietnia w sprawie „uchwały frankowej”. Oczywiście, oferta pomocy dla kredytobiorców gotówkowych w ramach SKD również ma wpływ na ogólną liczbę zawieranych umów w segmencie bankowym. Nadal aktywnie rozwijamy ten projekt poprzez rozbudowę i aktywizację naszych struktur sprzedażowych, a także przez działania edukacyjne i marketingowe. Naszym celem jest zwiększenie świadomości konsumentów dotyczącej ich praw, dlatego dążymy do dotarcia do jak największej liczby osób. W kontekście tego zagadnienia dostrzegamy naturalne analogie do projektu frankowego, również w aspekcie procesowym. Zauważamy pierwsze sądowe nakazy zapłaty związane z uznaniem sankcji kredytu darmowego, co jest analogiczne do początkowych etapów opracowywania spraw związanych z kredytami we frankach szwajcarskich.

Bartłomiej Krupa

Prezes Zarządu Votum SA.

wyniki marzec

Kredytobiorcy z Grupy Kapitałowej Votum wygrywają z bankami w marcu

W ubiegłym miesiącu, w sprawach Klientów reprezentowanych przez kancelarie z Grupy Kapitałowej Votum, sądy pierwszej instancji wydały 790 korzystnych orzeczeń. Marzec był już czwartym miesiącem, w którym uzyskano ponad 300 prawomocnych orzeczeń. Na kwiecień planowanych jest obecnie 2903 posiedzeń sądowych.

W zakresie orzecznictwa sądów powszechnych, marzec przyniósł podobne statystyki jak w poprzednich miesiącach. Zarówno liczba wyroków sądów pierwszej, jak i drugiej instancji, utrzymuje się na stabilnym poziomie. Warto zauważyć, że w pierwszym kwartale 2024 roku, sądy musiały zmierzyć się z falą pozwów bankowych, które zostały złożone pod koniec poprzedniego roku, głównie dotyczących roszczeń wobec osób posiadających kredyty we frankach, zwłaszcza z tytułu waloryzacji udzielonego im kapitału. Z oficjalnych oświadczeń przedstawicieli sektora bankowego wynika, że nie będą już wytaczane takie kontrpozwy. Obecnie trwające sprawy wymagają jednak procedowania przez sądy, dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad skatalogowaniem tych postępowań w pierwszej kolejności, a następnie opracowaniem optymalnej ścieżki ich zakończenia. Dzięki temu, zasoby wydziałów zajmujących się pozwami kierowanymi przez osoby posiadające kredyty we frankach zostałyby uwolnione, co mogłoby pozytywnie wpłynąć na liczbę rozstrzygnięć na korzyść Klientów w kolejnych miesiącach.

Kacper Jankowski

Wiceprezes Zarządu Votum SA.