Grupa Kapitałowa Votum pobiła kolejny rekord w segmencie bankowym, tym razem w zakresie liczby uzyskanych wyroków w jednym miesiącu. W kwietniu 2022 r. kancelaria uzyskała dla swoich Klientów 482 orzeczenia. Dotychczas najlepszym miesiącem Votum pod tym względem był marzec b.r., w którym zapadły 462 rozstrzygnięcia w sprawach sądowych. Dla porównania w styczniu i lutym wydano odpowiednio 264 i 327 wyroków. W zapadłych rozstrzygnięciach dominują orzeczenia stwierdzające nieważność umów kredytowych. Votum spodziewa się nawet 1 500 wyroków w IIQ 2022 r. Sprawdź, jakie frankowicze uzyskują wyroki!

{button}

Frankowicze wyroki – rośnie liczba prawomocnych wygranych

W kwietniu osiągnięto jeszcze jeden rekordowy wynik. Do liczby 82 wyroków prawomocnych z IQ 2022 r., kancelaria Votum dołożyła dodatkowe 45 orzeczeń. Zatem aktualnie suma wyroków sądów II instancji w 2022 r. wynosi 127, podczas gdy w całym 2021 r. Votum uzyskała 56 takich rozstrzygnięć.

Warto podkreślić, że w okresie styczeń-marzec b.r. nasza skuteczność wyroków uzyskanych w II instancji wyniosła 100%. Co oznacza, że w IQ 2022 r. w żądnej sprawie prowadzonej przez GK Votum sąd nie oddalił prawomocnie roszczeń frankowiczów.

Kacper Jankowski, Prezes Zarządu Votum Robin Lawyers SA

Sądy przyspieszają w sprawach frankowych

Kwiecień przyniósł również rekordowe rozstrzygnięcie w kategorii czasu uzyskania wyroku I instancji. Sąd Okręgowy w Legnicy dnia 20 kwietnia 2022 r. wydał wyrok (sygn. akt I C 193/22) w ciągu 41 dni od momentu wytoczenia powództwa przez kancelarie z GK Votum. Na mocy wydanego orzeczenia sąd stwierdził nieważność umowy kredytowej i zasądził od Raiffeisen Bank International AG na rzecz Klientów kwotę: 79 156,71 zł + 37 956,03 CHF z ustawowymi odsetkami oraz 11 834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Oczywiście uzyskanie rozstrzygnięcia w tak ekspresowym tempie cieszy. Niemniej jednak dla nas kluczowa jest skuteczność prowadzonych postępowań. Nie zmienia to faktu, że obserwujemy stałe przyspieszenie w rozpatrywaniu spraw frankowych w sądach, zwłaszcza w II instancji. W całym 2021 r. statystyka orzeczeń prawomocnych uzyskanych w ciągu 12 m-cy od złożenia apelacji wyniosła 66%. Natomiast w IQ 2022 r. procent takich wyroków wzrósł do 74%dodał Kacper Jankowski.

Wyroki GK Votum w sprawach frankowych 2021-2022