Po pierwszych trzech miesiącach 2023 roku, PKO Bank Polski SA opublikował raport kwartalny, który zawierał informacje o nowych postępowaniach sądowych, jakie zostały wytoczone przez Frankowiczów przeciwko bankowi. W tym okresie, kolejni Kredytobiorcy reprezentowani przez Kancelarie GK Votum zdecydowali się pozwać bank. Z 416 prawomocnych wyroków, które zapadły w pierwszym kwartale 2023 roku, aż 403 było korzystnych dla Frankowiczów, co stanowi imponujący wynik na poziomie 96,9%. Równocześnie, Kancelarie VotumGroup odniosły 97 zwycięstw w sprawach przeciwko PKO BP, a sądy w blisko 100 przypadkach orzekły nieważność umowy.

W ilu sprawach Frankowicze wygrali z PKO BP?

W pierwszym kwartale 2023 roku, w imieniu swoich Klientów Kancelarie z Grupy Kapitałowej Votum złożyły 571 pozwów przeciwko bankowi PKO BP, co stanowiło 21,38% z wszystkich, 2671 postępowań sądowych przeciwko bankowi. Spośród tych spraw, Kredytobiorcy uzyskali 416 prawomocnych wyroków przeciwko PKO BP, z czego 403 było korzystnych dla Frankowiczów. W tym samym okresie, Kancelarie GK Votum odniosły 97 zwycięstw w sprawach przeciwko PKO BP, co oznacza 100% skuteczność*. Ponadto, sądy wydały 96 prawomocnych wyroków stwierdzających nieważność umowy kredytowej.

wieżowiec
Czy warto rozważyć podpisanie ugody z PKO BP?

PKO BP, podobnie jak wiele innych kredytodawców, proponuje swoim Klientom zawarcie ugody w celu polubownego rozwiązania sporu. Jednak warto zauważyć, że korzyści wynikające z uznania przez sąd umowy kredytowej za nieważną znacznie przewyższają propozycje ugody ze strony banku. Gdy sąd stwierdzi nieważność umowy kredytowej, oznacza to całkowite anulowanie salda zadłużenia i zwolnienie Frankowiczów z obowiązku spłaty kolejnych rat. Zawarcie ugody natomiast skutkuje kontynuacją spłaty kredytu uwzględniającą marżę i stawkę WIBOR. Ważne jest również zaznaczenie, że propozycje ugody ze strony banku nie dotyczą osób, które już spłaciły swoje zobowiązanie. Ta grupa powinna dochodzić roszczeń na drodze sądowej, a dodatkowo ubiegać się również o zwrot nadpłaconego kapitału.

*wyroki prawomocne zapadłe w IQ 2023 r. w sprawach prowadzonych przez Kancelarie GK Votum przeciwko PKO BP SA