W IQ 2023 r. liczba wyroków sądowych w sprawach dotyczących kredytów frankowych wzrosła do przynajmniej 3,8 tysiąca, podczas gdy w ubiegłym roku było ich 1,7 tysiąca. Do chwili obecnej, w sporach toczących się pomiędzy bankami a Konsumentami w kwestii prawa do wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału, kredytodawcy przegrywają w 97 proc. spraw.

Frankowicze wygrywają z bankami

Według dostępnych danych Votum, w IQ bieżącego roku 83 wyroki (co stanowi jedynie 2,15 proc. wszystkich spraw), zostały rozpatrzone z korzyścią dla banków, podczas gdy 15 spraw (co stanowi 0,4 proc.) zostało przekazanych do ponownego rozpoznania przez sądy powszechne. Dodatkowo, w tym okresie zapadło 3 747 korzystnych wyroków, a w 3 660 z nich (97,5 proc.) sądy wydały wyroki stwierdzające nieważność umowy kredytowej. W 87 wyrokach (2,5 proc.) sądy postanowiły utrzymać umowę, usuwając nieuczciwe warunki umowne dotyczące klauzuli przeliczeniowej (tzw. odfrankowienie). Co więcej, w pierwszym kwartale sądy wydały 1 703 wyroki, z czego aż w 97 proc. linia orzecznicza kształtowała się po stronie Konsumentów. Widoczne jest również znaczne zwiększenie wyroków sądów II instancji, które orzekły w 813 postępowaniach. Kredytobiorcy wygrali w 806 sprawach, co stanowi aż 99 procent wszystkich wyroków.

prokuratura
Oczekiwanie na wyrok w sprawie o prawo do wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału

Votum przedstawiło po raz pierwszy statystyki dotyczące spraw związanych z pozwami banków o prawo do wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału. Te statystyki nie obejmują określonego okresu, lecz są zestawieniem wielu różnych spraw.

Wskazane statystki to dobry prognostyk przed publikacją orzeczenia TSUE w sprawie prawa do wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału, jaka zaplanowana została na 15 czerwca 2023 r. Z pewnością to kolejny, mocny impuls dla Kredytobiorców CHF.

Kacper Jankowski

Prezes Zarządu Votum Robin Lawyers SA.

Głos w sprawie zabiera również PAP Biznes komentując, że „…sądy zaczynają wypracowywać jednolite stanowisko w sprawach o bezumowne korzystanie z kapitału, w którym banki przegrywają 97 proc. spraw. W tym przedmiocie sądy słusznie przyjmują, że ochrona konsumenta wynikająca z Dyrektywy 93/13 nie daje bankom podstaw do domagania się dodatkowych roszczeń …”. Dokładnie 15 czerwca 2023 r. zapadnie kluczowa – zarówno dla banków jak i Kredytobiorców – decyzja w sprawie C-520/21.

Więcej informacji na stronie www.bankier.pl