Niewątpliwie skierowanie sprawy do sądu przeciwko bankowi nie jest łatwą decyzją. Oczywiście zawsze pozostaje pytanie, jakie mamy szanse na wygraną. Jak się okazuje się, że całkiem spore. Ponieważ Frankowicze wygrywają m.in. z Santander Bank Polska SA. Otóż w dniu 24 stycznia 2020 r. do kancelarii z Grupy Kapitałowej VOTUM doręczono kolejny nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Sąd nakazał, aby bank zapłacił na rzecz Frankowiczów kwotę ponad 45 000,00 zł wraz z odsetkami i kosztami procesu.

Czy z bankiem można wygrać w sądzie?

Frankowicze pozywają Santander Bank Polska

Przede wszystkim warto podkreślić, że niniejsze postępowanie toczyło się w sprawie umowy zawartej przez Frankowiczów z Kredyt Bank SA (obecnie Santander Bank Polska SA). Pozew wniesiono do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu w dniu 12 grudnia 2019 r. Dlatego istotne jest to, że już 18 grudnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu upominawczym wydano nakaz zapłaty. Co więcej proces sądowy dotyczył roszczeń o zwrot nadpłaconych rat z tytułu umowy kredytu indeksowanego do CHF. W związku z tym Frankowicze zakwestionowali zastosowane przez bank w umowie klauzule abuzywne. A mianowicie chodzi o zapisy, które są niezgodne z prawem i powinny być uznane za niedozwolone postanowienia umowne.

Co oznacza dla Frankowiczów nakaz zapłaty?

Nakaz zapłaty został wydany z urzędu. Oznacza to, że po zapoznaniu się z treścią złożonego powództwa sąd uznał, że roszczenia są oczywiście zasadne. Co więcej okoliczności sprawy nie budzą żadnych wątpliwości. Tym samym sąd stanął po stronie Frankowiczów. Poza roszczeniem głównym w wysokości ponad 45 000,00zł, sąd zasądził również kwotę blisko 3 500,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Chociaż należy wskazać, że nakaz jeszcze się nie uprawomocnił. Zatem bankowi służy prawo do wniesienia sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia doręczenia nakazu.

{button}

Czy sprawy Frankowiczów przyspieszą?

– Podsumowując, to już kolejny nakaz zapłaty uzyskany dla naszych klientów reprezentowanych w postępowaniu sądowym przez kancelarię z Grupy Kapitałowej VOTUM. Natomiast nakaz zapadł przed sądem, który do tej pory nie rozstrzygał masowo spraw związanych z kredytami zawierającymi klauzulę przeliczeniową do CHF. Dlatego to pokazuje, że nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 7 listopada 2019 r. przynosi pierwsze efekty w postaci szybkości rozpatrywania spraw z roszczeń bankowych. Oczywiście liczymy, że pozostałe sądy pójdą w podobnym kierunku i znacznie skrócą się terminy prowadzonych postępowańkomentuje Paweł Wójcik, Członek Zarządu VOTUM Robin Lawyers SA.