Na przestrzeni lat widoczna jest tendencja wzrostowa w zakresie ilości pozwów kierowanych przez Frankowiczów. Jest to w zupełności zrozumiałe, gdyż Kredytobiorcy posiadający kredyty we frankach szwajcarskich mają wiele powodów do podjęcia działań prawnych przeciwko bankom.

Niestabilne raty kredytu CHF

Jedynym z głównych czynników jest nieprzewidywalny charakter kursu walutowego, który ma swoje odzwierciedlenie w wysokości spłacanych rat. Frankowicze, którzy w przeszłości zdecydowali się na kredyt we frankach szwajcarskich mieli ku temu podstawy, gdyż w tamtym momencie waluta była relatywnie stabilna. Jednak wahania kursu waluty i galopująca inflacja spowodowała, że rata tysięcy Kredytobiorców CHF drastycznie wzrosła. Pogorszenie sytuacji finansowej Frankowiczów spowodowało, że jest to główny czynnik, który motywuje ich do wytoczenia powództwa przeciwko bankowi.

Brak informacji ze strony banków doprowadził Frankowiczów do kryzysu finansowego

Kolejnym powodem był brak kompleksowych informacji na temat ryzyka związanego z kredytami CHF, których to bank powinien udzielić Kredytobiorcom przed podpisaniem zobowiązania. Tymczasem, banki i inne instytucje finansowe zachęcały do zawarcia takiego kredytu, podczas gdy Kredytobiorcy nie mieli pełnej świadomości ryzyka, jakie pociągał  za sobą kurs walutowy. Do aktualniej sytuacji tysięcy Frankowiczów z pewnością przyczynił się fakt, że banki udzielały szczątkowych informacji w tym zakresie.

praca przy komputerze

Słabsza pozycja Kredytobiorcy w konflikcie z bankiem

Trzecim czynnikiem jest słabsza pozycja Kredytobiorcy w relacji na linii konsument-bank, wynikająca z braku specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, które posiadają bankowcy. Nie dziwi więc fakt, że tysiące Frankowiczów czuje się oszukanych przez banki, które nie udzieliły im informacji w zakresie ryzyka związanego z zawarciem umowy o kredyt w szwajcarskiej walucie. Nie jest więc zaskakujące, że frustracja i brak zaufania wobec instytucji finansowych, skłania tak wielu Kredytobiorców do szukania sprawiedliwości w sądzie.

Sądy popierają Frankowiczów w walce z bankiem w 99% spraw

Ostatnim aspektem, który zachęca następnych Frankowiczów do podjęcia kroków prawnych i wytoczenia powództwa przeciwko bankowi są kolejne, korzystne dla Kredytobiorców CHF wyroki SN i TSUE. Warto podkreślić, że linia orzecznicza kształtuje się po stronie Frankowiczów, a orzeczenia sądów wskazują, że to banki ponoszą odpowiedzialność za wprowadzanie Klientów w błąd i oferowanie wadliwych produktów.

Podsumowując powyższe, wszystkie wskazane czynniki są motywacją Frankowiczów do uzyskania sprawiedliwości na drodze postępowania sądowego. Warto nadmienić, że każdy Kredytobiorca, który chce wytoczyć powództwo przeciwko bankowi powinien zgłosić się do profesjonalnej kancelarii prawnej, która poprowadzi go przez cały proces postępowania.

Autor: Monika Poddubnik