Kredyty udzielane w walucie franka szwajcarskiego stały się przedmiotem licznych kontrowersji i sporów sądowych w Polsce. Sąd Najwyższy wydał decyzję dotyczącą metody rozliczania banków oraz osób zaciągających kredyty. Istnieją dwie główne koncepcje, które są zastosowane w tego typu sytuacjach – teoria dwóch kondycji oraz teoria salda. Co oznaczają te pojęcia?

Na czym polega teoria dwóch kondycji?

Teoria dwóch kondycji, zatwierdzona przez Sąd Najwyższy, uznaje się za bardziej korzystną dla Frankowiczów. Według tej koncepcji, sądy są zobowiązane rozważyć oddzielnie roszczenia banku i Kredytobiorcy. Na podstawie teorii dwóch kondycji, Frankowicz ma możliwość żądać od banku zwrotu świadczeń, nawet w przypadku, gdy nie uregulował całej sumy kredytu. Z kolei bank może domagać się zwrotu całej udzielonej kwoty kredytu (bez odsetek i prowizji). Rozliczenia między bankiem a Kredytobiorcą muszą być dokładnie uregulowane. Pierwszy z nich jest zobowiązany do zwrotu równowartości uzyskanego od banku kredytu, a kredytodawca zwraca Kredytobiorcy wpłaconą kwotę, wraz z ewentualnymi nadwyżkami, gdy kredyt został spłacony.

Co to jest teoria salda?

Teoria salda, która również była przyjęta przez niektóre sądy, nie przynosi takich korzyści Kredytobiorcom. Zgodnie z tą koncepcją, tylko jedna ze stron jest zobowiązana do rozliczenia udzielonego kredytu. W przypadku zastosowania tej teorii przez sąd, osoba posiadająca kredyt może być narażona na większe straty niż bank, nawet gdy umowa zostanie uznana za nieważną. Co więcej, jeśli Kredytobiorca wykaże, że nie miał większych korzyści z kredytu niż kredytodawca, nie ma obowiązku do zwrotu świadczeń. Mimo że ta teoria była stosowana w niektórych wyrokach sądowych, nie cieszy się tak dużym uznaniem jak teoria dwóch kondycji, ponieważ jej stosowanie może doprowadzić do nieuczciwych rozstrzygnięć dla Frankowiczów, zwłaszcza jeśli ci nie posiadają wsparcia profesjonalnych doradców prawnych.

pytanie

Teoria dwóch kondycji czy teoria salda  – co jest lepsze dla Kredytobiorcy?

Przyjęcie przez Sąd Najwyższy teorii dwóch kondycji stanowi korzystniejsze rozstrzygnięcie dla Kredytobiorców. Zastosowanie tej teorii stwarza Frankowiczom możliwość zwrotu przez bank świadczeń, nawet w sytuacji, gdy Kredytobiorca nie spłacił całego zobowiązania. Oznacza to, że Kredytobiorcy mają prawo żądać zwrotu wpłaconych rat, co może się przekładać na znaczną sumę pieniędzy.

Warto mieć na uwadze, że każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnej analizy sądu. W związku z tym, Kredytobiorca powinien zastanowić się nad skorzystaniem z usług kancelarii prawnej specjalizującej się w prowadzeniu spraw frankowych, która przeprowadzi go przez cały proces postepowania sądowego.