Odfrankowienie umowy kredytowej jest tożsame z usunięciem klauzuli indeksacyjnej z umowy oraz uzyskaniem zwrotu nadpłaconych rat. Jednocześnie powoduje to zmniejszenie salda zadłużenia, które nie jest już zależne od kursu CHF. Konsument spłaca kredyt udzielony w PLN, z uwzględnieniem dotychczas spłaconego kapitału przy zachowaniu oprocentowania zawartego w umowie, opartego na stawce LIBOR+marża dzięki czemu maleje również wysokość raty.