Grupa Santander Bank Polska opublikowała raport za I kwartał 2023 r. Wynik netto wyniósł 1,19 mld zł, co okazało się wyższe od oczekiwań analityków. Na wynik banku wpływ miały m.in. rezerwy na ryzyka prawne związane z kredytami indeksowanymi do waluty obcej. Znaczący wzrost tych rezerw nie powinien dziwić, biorąc pod uwagę aktualne statystyki postępowań sądowych Frankowiczów. Kancelarie z Grupy Kapitałowej Votum prawomocnie wygrały 100% spraw przeciwko bankom Santander w I kwartale 2023 roku*.

Ile procesów przegrywa Santander?

Według opublikowanego raportu, na dzień 31 marca 2023 r. w Santander Bank Polska SA i Santander Consumer Bank SA toczyło się 13 693 postępowań dotyczących kredytów frankowych. Tylko w pierwszym kwartale 2023 r. Frankowicze pozwali banki z Grupy Kapitałowej Santander 1468 razy. Kancelarie VotumGroup wytoczyły w tym okresie 335 pozwów przeciwko tym bankom (stanowi to 22,82% wszystkich spraw w CHF, które trafiły do ​​Santander).

W raporcie banku odnotowano, że „w 2022 roku i I kwartale 2023 roku nastąpił wzrost orzeczeń sądowych. Warto zaznaczyć, że dominuje w nich linia orzecznicza wskazująca na nieważność umowy kredytu zasądzonej na podstawie niedozwolonych klauzul zawartych w umowie”.

W I kwartale 2023 r. przeciwko Santander Bank Polska SA i Santander Consumer Bank SA zapadło 388 prawomocnych wyroków, z czego 378 (97,4%) było korzystnych dla Kredytobiorców. W pierwszym kwartale 2023 roku Klienci reprezentowani przez Kancelarie z Grupy Kapitałowej Votum otrzymali 83 prawomocne wyroki. Wszystkie wyroki były korzystne dla Kredytobiorców Votum i zakończyły się nieważnością umowy kredytowej.

karta kredytowa

Czy opłaca się podpisać ugodę z Santander?

W swoim raporcie Bank Santander odniósł się także do programu ugód dla Kredytobiorców CHF wskazując, że propozycje składane Frankowiczom bazują na wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego z 2020 r. Na mocy podpisanej ugody, kredyty indeksowane rozliczane byłyby jak kredyty złotowe z oprocentowaniem wg stawki WIBOR oraz marży.

Korzyści jakie płyną z uzyskania prawomocnego wyroku w kwestii stwierdzenia nieważności umowy kredytowej zdecydowanie przeważają nad korzyściami, które Frankowicze mogą uzyskać po podpisaniu ugody. Ustalenie nieważności umowy  całkowicie redukuje saldo zadłużenia oraz powoduje zaprzestanie płatności kolejnych rat. Co więcej, wielu Kredytobiorców nadpłaciło już udzielony przez bank kapitał, a w wyniku korzystnego wyroku, mają prawo do zwrotu całości nadpłaconej kwoty. Kolejną i bezdyskusyjną korzyścią jest fakt, że otwarta pozostaje droga do wytoczenia kolejnych roszczeń przez Frankowiczów, o których w swojej ostatniej opinii wspomniał Rzecznik Generalny TSUE.

*wyroki prawomocne zapadłe w IQ 2023 r. w sprawach prowadzonych przez Kancelarie GK Votum przeciwko bankom z GK Santander