W treści umowy kredytowej znajdują się okoliczności będące podstawą do rozwiązania umowy z klientem przez bank – nie ma wśród nich dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy kredytowej. Główną przyczyną wypowiedzenia umowy są zaległości w spłacie rat – w przypadku regularnie spłacanych zobowiązań nie ma więc podstaw do jej wypowiedzenia.