LIBOR to referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym w Londynie, która ma całkowicie zniknąć do końca 2021 roku. Jest to jedna ze składowych oprocentowania w kredytach powiązanych z CHF. W przypadku usunięcia tego wskaźnika z obrotu umowy kredytowe będą prawdopodobnie realizowane jedynie w oparciu o marżę. Zmiana oprocentowania i wprowadzenie innego wskaźnika do obliczania wysokości odsetek wymagałaby zgody kredytobiorcy i zawarcia odpowiedniego aneksu z bankiem. Zniknięcie LIBOR-u może prowadzić w konsekwencji do unieważnienia umów kredytowych. Każdorazowo jednak trzeba będzie podnieść to jako argument w postępowaniu sądowym przeciwko bankowi.