Bankowcy prognozują konieczność dalszego zwiększenia rezerw na hipoteki w frankach szwajcarskich. Przyjęto założenie, że trzy czwarte klientów, którzy mają kredyty w CHF, zdecyduje się na złożenie pozwu sądowego.

Banki odczuwają skutki wyroku TSUE

Prognozowany jest wzrost liczby pozwów przez Związek Banków Polskich w wyniku decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 czerwca, w zakresie korzystania z kapitału po unieważnieniu umowy kredytu.

— Według najświeższych dostępnych danych, mamy informacje o złożeniu 126 tysięcy pozwów. Ponadto, należy uwzględnić kilka tysięcy pozewów, które już zostały złożone, ale nie zostały jeszcze dostarczone do banków — powiedział Białek podczas internetowej konferencji.

 

Najnowsze wyroki TSUE przyniosły pozytywne rezultaty dla Frankowiczów, szczególnie w kontekście sprawy dotyczącej opłaty za korzystanie z kapitału w przypadku unieważnienia umowy. Według TSUE, prawo nie zezwala bankom na pobieranie tzw. opłat za korzystanie z kapitału kredytu.

wieżowiec
Więcej pieniędzy na rezerwy: banki muszą działać

Związek Banków Polskich prognozuje, że dodatkowe rezerwy na ryzyko prawne w okresie od 2023 do 2025 roku wyniosą 42 miliardy złotych, co stanowi dodatkową kwotę ponad zarezerwowane już przez banki 40 miliardów złotych. W tych symulacjach zakłada się, że 75% posiadaczy aktywnych kredytów CHF złoży pozwy. Ponadto, przewiduje się, że 25% osób, które już spłaciły swoje kredyty, podejmie działania prawne i złoży sprawę do sądu.

Więcej informacji na stronie: www.businessinsider.com.pl