85% wygranych spraw przez Frankowiczów w styczniu 2020 r.

Po wyroku TSUE systematycznie wzrasta odsetek spraw sądowych, w których zapadają wyroki korzystne dla Frankowiczów. W październiku 2019 r. kredytobiorcy wygrali 65% spośród 31 spraw. Listopad był pod tym względem jeszcze lepszy. 74% postępowań zakończyło się sukcesem konsumentów w sporze z bankami na 54 zapadłe wyroki dotyczące hipotek walutowych. Podobny odsetek wygranych spraw dotyczy całego 2019 r.

Statystyka wygranych spraw

Z zestawienia przygotowanego przez Grupę Kapitałową Votum wspólnie z „Rzeczpospolitą”. wynika, że w styczniu banki regularnie przegrywały z kredytobiorcami na salach sądach. Co więcej statystyka wyroków zapadłych w sprawach frankowych w tym okresie była korzystna dla klientów.

Spośród 42 wyroków, które zapadły w styczniu, 85% dotyczyło wygranych spraw przez kredytobiorców. Kolejne 10% dotyczyło uchylenia poprzednich orzeczeń przez sądy wyższej instancji, a tylko 5% oznaczało przegraną Frankowiczów. Zatem zapadły tylko dwa wyroki na korzyść banków!

Skąd pochodzą dane o wyrokach?

Przygotowane zestawienie może nie zawierać wszystkich zapadłych orzeczeń, gdyż nie funkcjonuje żadna oficjalna baza dla takich spraw. Dlatego źródłem informacji o wyrokach są publikacje internetowe, portale społecznościowe, fora i strony, w których klienci oraz ich pełnomocnicy przekazują wiadomości wraz z sygnaturami akt sądowych. Ministerstwo Sprawiedliwości ujawnia jedynie dane dotyczące liczby nowych pozwów tego typu. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pozyskuje informacje o liczbie nowych spraw i o rozstrzygnięciach, ale dane te zbierane są w celach nadzorczych i nie są przeznaczone do publikacji.

Ostatnie miesiące jednoznacznie potwierdzają korzystną linię orzeczniczą na rzecz Frankowiczów. Zapadłe rozstrzygnięcia są zgodne z wyrokami Sądu Najwyższego i TSUE, zatem trudno zakładać, że to tylko chwilowy trend, a raczej symptom ukształtowania się orzecznictwa w sprawach frankowych. Oczywiście nie wszystkie kwestie są już rozwiązane. Na niektóre pytania poznamy odpowiedzi za jakiś czas. Zwłaszcza w zakresie stosowania teorii salda lub teorii dwóch kondykcji przy stwierdzeniu nieważności umowy kredytowej. Zagadnienie trafiło już do Sądu Najwyższego, za sprawą pytania prawnego skierowanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie – informuje Kacper Jankowski, Prezes Votum Robin Lawyers SA.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią materiału dostępną w serwisie Rzeczpospolita

Kacper Jankowski
Kacper Jankowski

Redaktor

kacper.jankowski@votum-rl.pl

Prezes Zarządu Votum Robin Lawyers SA, ekspert z zakresu prawa bankowego i praw konsumenta. Wielokrotnie cytowany przez największe dzienniki: Rzeczpospolita,... czytaj więcej

Czytaj również


Bank ugody
Dlaczego bank nie zaproponuje Ci ugody?

Problem kredytów frankowych znany jest bankom co najmniej od dekady. Wówczas pierwsi klienci zdecydowali się

Czytaj więcej
tsue-frankowicze
2. rocznica TSUE – Frankowicze w sądach

Październik to miesiąc, w którym o frankowiczach mówi się wyjątkowo dużo. Jest to spowodowane przede

Czytaj więcej
dla frankowiczów-Sąd Najwyższy-wyrok
Brak uchwały Sądu Najwyższego – co to oznacza dla frankowiczów?

Na początku września odbyło się posiedzenie pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego dotyczące kredytów frankowych.

Czytaj więcej
frankowicze przepłacają
Frankowicze, co miesiąc przepłacają kilkaset złotych!

Dzisiejszy świat jest pełen paradoksów. Uczymy się, jak zarabiać pieniądze, a nie uczymy się, jak

Czytaj więcej