Na koniec ubiegłego miesiąca, w Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego. Zawiera ona istotne informacje dla osób posiadających kredyt CHF, m.in. określa, gdzie frankowicze mogą składać swoje pozwy przeciwko bankom.

Od 15 kwietnia 2023 r. kredytobiorcy będą mogli sądzić się z bankiem tylko w miejscu swojego zamieszkania. Rodzi to pytanie – czy nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego nie przysporzy im kolejnych problemów?

 

młotek sędziowski

Frankowicze muszą wybrać lokalny sąd

W ciągu kilkunastu lat, istniały różne drogi wytoczenia procesu przeciwko nieuczciwym bankom. Pierwotnie, frankowicze kierowali swoje wnioski do sądów obejmujących zasięgiem siedzibę banku, w którym zaciągnęli kredyt. Od 2019 r. mieli możliwość skierowania swojej sprawy do sądu w miejscu zamieszkania. Mimo takich możliwości, wielu klientów wciąż kierowało swoje kroki w kierunku Wydziału Cywilnego w Warszawie.

Marcowa nowelizacja zakłada, że od połowy kwietnia kredytobiorcy CHF mają prawo wytoczyć sprawę sądową przeciwko bankowi tylko i wyłącznie w sądzie w  miejscu swojego zamieszkania. Do lokalnego sądu mają być kierowane sprawy o unieważnienie umowy jak i o zapłatę. Taka decyzja ma na celu odciążenie Wydziału Cywilnego w Warszawie,  do którego w dalszym ciągu kierowanych jest większość spraw frankowych. Od 15 kwietnia Wydział będzie rozpatrywać tylko sprawy warszawiaków.

Co dla frankowiczów oznacza nowelizacja KPC?

Powstaje pytanie, jak wprowadzona nowelizacja wpłynie na sytuację frankowiczów. Z pewnością warszawskie sądy mają najbogatsze doświadczenie w sporach dotyczących kredytobiorców. Z uwagi, że większość banków ma swoje siedziby w stolicy, właśnie te sądy jako pierwsze zajmowały się tematyką spraw frankowych. Warto podkreślić, że z każdym kolejnym rokiem wzrasta liczba postepowań co sprawia, że wspomniane sądy stają się niewydolne. W chwili obecnej czas oczekiwana na pierwszą rozprawę wynosi ponad rok. Rozpatrywanie spraw frankowych w lokalnych sądach może przyczynić się do skrócenia czasu oczekiwania na proces, a co za tym idzie, szybsze uzyskanie wyroku.

Nasi Klienci już od 2019 roku mają możliwość zgłaszania się ze sprawą do sądu w miejscu swojego zamieszkania. Co roku  zwyciężamy w sądach I i II instancji spoza Warszawy. Wiele spraw rozpatrywanych jest w formie zdalnej, co z pewnością jest dużym ułatwieniem dla kredytobiorców. Wprowadzona nowelizacja nieznacznie wpłynie na sytuację naszych Klientów z uwagi na fakt, że w warszawskich sądach rozpatrywanych jest aktualnie około 20 proc. wszystkich spraw.

Kacper Jankowski

Prezes Zarządu Votum Robin Laywers