Votum wygrało 100% spraw z BOŚ w 2022 r.

W dniu  22 marca 2023 r. Bank Ochrony Środowiska SA opublikował sprawozdanie za ubiegły rok. W 2022 roku zysk wyniósł 128,2 mln zł. Wiceprezes BOŚ Emil Ślązak podkreśla, że był to najlepszy wynik, prawie 3-krotnie wyższy niż w 2021 r. Gdyby nie dodatkowe obciążenia kosztami ryzyka prawnego, wynikającymi z kredytów hipotecznych w innych walutach, zyski banku byłyby jeszcze większe.  W ubiegłym roku kwota ta wyniosła 144,3 mln zł wobec 20,8 mln zł w 2021 roku. Banki muszą gromadzić takie rezerwy ze względu na wiele wygranych spraw frankowiczów w sądach. W 2022 r. kancelarie z Votum wygrały prawomocnie 100%  spraw związanych z umowami z Bankiem Ochrony Środowiska SA.

Klienci CHF walczą z BOŚ w sądach

Według raportu, na dzień 31 grudnia 2022 r. Bank Ochrony Środowiska SA został pozwany w 919 sprawach sądowych, które dotyczyły umów kredytowych i pożyczek związanych z obcą walutą (w tym CHF). Kancelarie z Grupy Kapitałowej Votum wytoczyły powództwa w 306 sprawach, co stanowi ok. 33% wszystkich postępowań przeciwko BOŚ. W swoim sprawozdaniu, bank nie wskazał ilości zapadłych wyroków. Co się tyczy orzeczeń uzyskanych przez kancelarie z GK Votum, w 2022 r. wydano 34 prawomocnych orzeczeń. Wszystkie były korzystne dla kredytobiorców. Dodatkowo, 97% z nich stwierdzało nieważność umowy kredytu podpisanej z Bankiem Ochrony Środowiska.

porozumienie

Wygrane frankowiczów powodują zwiększenie rezerw przez BOŚ

Jednolita linia orzecznicza i zdecydowane wygrane frankowiczów w sądach są powodem, dla których banki muszą wprowadzać wysokie rezerwy na pokrycie kosztów. W takiej sytuacji znalazł się również Bank Ochrony Środowiska SA. Niekorzystna dla banków opinia Rzecznika Generalnego TSUE wpłynęła na decyzję o powiększeniu rezerwy ze względu na ryzyko prawne. Na koniec 2022 roku BOŚ zgromadził 514,8 mln zł rezerwy na ryzyko związane z walutowymi kredytami hipotecznymi. Warto zaznaczyć, że na koniec 2021 roku kwota ta wynosiła 408,2 mln zł. Pokrycie rezerwami na ryzyko prawne całego portfela kredytów CHF wynosi ponad 60 proc.

 

Nawet najbardziej skrajna decyzja TSUE nie powinna wpłynąć na bezpieczeństwo banku – bank ma bardzo wysokie wskaźniki kapitałowe, wskaźniki wypłacalności i to jest buforem na wydarzenia związane z wyrokiem TSUE.

Emil Ślązak, Wiceprezes BOŚ SA.

Ugoda z Bankiem Ochrony Środowiska – czy warto?

Bank Ochrony Środowiska w sprawozdaniu rocznym za 2022 r. nie przedstawił danych dotyczących zapadłych wyroków. Jednocześnie obszernie odniósł się do proponowanych ugód z Frankowiczami. Bank poinformował, że program ugód, który działa od lutego 2022 roku pozytywnie wpływa na liczbę nowych pozwów sądowych. W opinii banku, utrzymujące się na wysokim poziomie stopy procentowe wstrzymały liczbę podpisywanych nowych porozumień z klientami.

 

Dynamika tego programu się zmniejsza, chodzi głównie o oczekiwanie klientów na wyroki TSUE (…). Bank nie chce być pasywnym obserwatorem tego, co się dzieje na rynku; myślę, że w najbliższej perspektywie wyjdziemy z udogodnieniem dla klientów, jeśli chodzi o warunki tego programu.

Arkadiusz Garbarczyk, Wiceprezes BOŚ SA.

Czy w takim przypadku należy czekać na propozycję ugody ze strony Banku Ochrony Środowiska? Warto podkreślić, że w zakresie stwierdzenia nieważności umowy kredytowej żadna ugoda nie da tylu korzyści co prawomocny wyrok. Co najważniejsze, aktualne saldo zadłużenia spada do zera, co powoduje zaprzestanie płacenia przez kredytobiorców rat do banku. Istotne jest to, że wielu klientów nadpłaciło już udzielony kapitał co oznacza, że do zwrotu należy doliczyć wpłaconą do banku nadwyżkę. Dodatkowym polem do dyskusji pozostają kolejne roszczenia klientów banków, do których w pewnym sensie furtkę otworzyła ostatnia Opinia Rzecznika Generalnego TSUE.

Liczba zapadłych wyroków w sprawach prowadzonych przez spółki z Grupy Kapitałowej Votum, a w 2022 r. wszystkie wyroki prawomocne wskazują na wygraną w sprawach z Bankiem Ochrony Środowiska. Dane pokazują, że w obecnej chwili ugody nie są żadną alternatywą dla osób posiadający kredyt frankowy. Tyczy się to głównie osób, które podjęły już decyzję o dochodzeniu roszczeń od banku. W związku z tym należy podkreślić, że najlepszym rozwiązaniem dla kredytobiorców jest wstąpienie na drogę postępowania sądowego.

Kacper Jankowski

Prezes Zarządu, Votum Robin Lawyers