Po raportach półrocznych Banku Millennium i Grupy Santander przyszedł czas na mBank SA. Po pierwszej połowie 2022 roku zysk netto tego banku wynosi 742 mln zł. Wpływ na ostateczny wynik miały m.in. rezerwy na kredyty frankowe. Jednak kwoty przeznaczone na ten cel w samym II kw. b.r. nie są tak duże. Być może wynika, to z faktu, że bank zmienił podejście do oceny ryzyka portfela kredytów frankowych. Ponieważ w sprawozdaniu podał, jak wyglądają sprawy frankowe w mBank na etapie postępowań sądowych. Niektóre wnioski mogą banku zaskakiwać. Zwłaszcza jeśli chodzi o podejście do zapadających wyroków na korzyść frankowiczów.

Rezerwy na sprawy frankowe w mBank

Łączne koszty ryzyka prawnego mBank SA związanego z kredytami walutowymi w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 367,8 mln zł (w pierwszym półroczu 2021 roku: 314,8 mln zł). Najistotniejszymi czynnikami wpływającymi na te koszty był wzrost liczby pozwów indywidualnych oraz koszt wyroków prawomocnych. Dlatego na koniec czerwca 2022 r. saldo rezerw na portfel kredytów udzielonych przez bank wyniosło 4 407 mln zł. Tymczasem na na koniec grudnia 2021 r. rezerwy na sprawy frankowe w mBank wynosiły 4 133 mln zł. Bank szacuje, że część kredytobiorców posiadających kredyty indeksowane do CHF nie zdecyduje się w przyszłości na wystąpienie przeciwko bankowi na drogę sądową oraz nie zawrze z ugody. Na dzień 30 czerwca 2022 roku Bank przyjmuje prawdopodobieństwo przegrania sprawy w sądzie na poziomie 50%. Poziom ten wynika z własnej oceny wspartej zewnętrzną opinią prawną.

Spory sądowe przeciwko mBank

Oprócz informacji o utworzeniu kolejnej rezerwy, mBank podał również dane dotyczące postępowań sądowych. Na dzień 30 czerwca 2022 r. mBank SA były stroną łącznie 15959 indywidualnych postępowań sądowych w sprawach frankowych. Co istotne, całkowita wartość roszczeń wniesionych przez powodów wynosi 4 692 mln zł. Dla porównania na dzień 31 grudnia 2021 r. była to suma 3 499,9mln zł. Ponadto w raporcie bank podał, że monitoruje na bieżąco stan orzecznictwa sądowego w sprawach kredytów walutowych pod kątem kształtowania się i ewentualnych zmian linii orzeczniczych. Co ciekawe wg przedstawicieli mBanku dotychczas nie ma jednolitej linii orzeczeń wydawanych przez sądy w takich sprawach. Jednak nie pokrywa się to ze statykami wyroków prawomocnych, które również podał bank w raporcie. Na dzień 30 czerwca 2022 r. mBank otrzymał 1049 prawomocnych orzeczeń w sprawach indywidualnych. Z tego 960 było niekorzystnych dla banku, a 89 korzystnych. A to oznacza, że frankowicze wygrali prawomocnie z bankiem 91,5% spraw.

Votum vs sprawy frankowe w mBank

Na dzień 30 czerwca 2022 r. w obsłudze Grupy Kapitałowej Votum pozostawało 4443 klientów z roszczeniami przeciwko mBank SA. W samym 2022 r. zawarto 611 nowych umów kompleksowej obsługi sprawy bankowej. Jeśli chodzi o statystyki sądowe, to na koniec czerwca kancelarie z GK Votum prowadziły 3713 indywidualne postępowania sądowe przeciwko mBank SA. Zatem udział Votum we wszystkich sprawach frankowych w mBank na etapie sądowym wynosi 23,2%. Łączna wartość przedmiotu sporu z tego tytułu wynosiła na dzień 30 czerwca 2022 r. – 683,2 mln zł.