Votum Robin Lawyers S.A. z siedzibą we Wrocławiu w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista Obsługi Spraw Finansowych


Zakres obowiązków:

 • prowadzenie spraw klientów spółki na etapie przedsądowym,
 • analiza dokumentacji bankowej i sporządzanie pism przedprocesowych,
 • przygotowanie dokumentacji do postępowania sądowego,
 • wsparcie radców prawnych i adwokatów w zakresie prowadzonych spraw sądowych,
 • kontakt z Klientami oraz bankami.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub studenci ostatnich lat studiów prawa lub administracji,
 • dobra znajomość prawa cywilnego oraz procedury cywilnej,
 • mile widziana wiedza na temat prawa bankowego,
 • bardzo dobra znajomość MS Office,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w kancelarii lub w instytucji bankowej,
 • umiejętność ustalania priorytetów i pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy kat. B będzie dodatkowym atutem,
 • zdolności analitycznego myślenia.

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji w podmiocie należącym do grupy kapitałowej spółki notowanej na GPW,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach spółki,
 • przyjazną atmosferę pracy w ambitnym zespole,
 • miejsce pracy zlokalizowane w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.Aplikuj

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV poprzez kliknięcie Aplikuj lub wyślij na e-mail: hr@votum-rl.pl z podanym w temacie nr ref.: RL_10/19

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następujących oświadczeń i zgód:

 1. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, która stanowi integralną treść ogłoszenia o pracę/współpracę.
 2. 2. W przypadku podania w dokumentach rekrutacyjnych danych szczególnej kategorii (pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) prosimy o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie poprzez umieszczenie następującej zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnej kategorii zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez administratora danych tj. Votum Robin Lawyers S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, KRS 0000273033,, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
 3. 3. Jeżeli w treści dokumentów rekrutacyjnych znajduje się zdjęcie, prosimy o następującą zgodę: Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 8880 z późn. zm.) zezwalam na nieodpłatne przechowywanie mojego wizerunku w postaci zdjęcia zamieszczonego w CV.
 4. 4. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Votum Robin Lawyers S.A. prosimy o umieszczenie następującej zgody: Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez Votum Robin Lawyers S.A. przez okres 1 roku od zakończenia aktualnej rekrutacji (do dnia 02-09-2020r.).

W przypadku braku umieszczenia ww. zgód i oświadczeń, przesłane dokumenty zostaną usunięte.

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Votum Robin Lawyers S.A., Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, KRS 0000273033.
 2. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych.
 3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, na podstawie Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. C RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w dokumentach rekrutacyjnych i ich przesłaniu do administratora (art. 6 ust. 1 lit. w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy/współpracy przez wybranego kandydata.
  Jeżeli kandydat wyraził odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniej zgody, dane te będą przetwarzane przez okres 1 roku od zakończenia rekrutacji.
 4. Podane przez Państwa dane osobowe zostaną udostępnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora w celu świadczenia usług np. usługi teleinformatyczne, a także podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne za pośrednictwem portali internetowych.
 5. Posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; do usunięcia danych osobowych (w zakresie, w jakim wyrazili Państwo zgodę na ich przetwarzanie); do sprzeciwu oraz do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 6. W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Danych Osobowych administratora:
  – listownie: Inspektor Ochrony Danych Votum Robin Lawyers S.A., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław,- przez elektroniczną skrzynkę: iod@votum-rl.pl
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.