Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapowiedzią przygotowaliśmy dla Państwa wzór skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dotyczącą przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A.

Ostateczny termin na złożenie skargi przypada w piątek (07.10.2022 r.). Tym samym podpisane przez wszystkich Kredytobiorców pismo wraz z potwierdzeniem opłaty sądowej w wysokości 200,00zł musi zostać nadane listem poleconym w placówce pocztowej na adres Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, najpóźniej z datą stempla pocztowego 07.10.2022 r.

W celu możliwości pobrania wzoru skargi wraz z instrukcją jej wypełnienia i wysłania oraz szczegółowymi informacjami dotyczącymi postępowania sądowo-administracyjnego, prosimy o wypełnienie krótkiego formularza, który przekieruje Państwa na dedykowaną stronę, na której znajdują się przygotowane dla Państwa dokumenty.

Jednocześnie informujemy, że w związku z tym, iż składają Państwo niniejsze skargi samodzielnie, przekazanie prawidłowych danych kontaktowych jest niezbędne do późniejszego ustalenia, w jakich sprawach wszczęto postępowanie skargowe. W konsekwencji pozwoli to zapewnienie ewentualnej reprezentacji w postępowaniu sądowo-administracyjnym, wywołanym wniesieniem skargi, po uzyskaniu właściwego pełnomocnictwa.

Na koniec pragniemy przypomnieć, że złożenie skargi nie jest obowiązkowe. Niemniej jednak jej złożenie może przynieść określone skutki, opisane w poprzednim komunikacie kierowanym do Państwa.

Podanie poprawnego numeru sprawy zdecydowanie przyspieszy identyfikację Państwa zgłoszenia. Pole nie jest obowiązkowe.
przetwarzanie danych i przesłanie na podany adres e-mail wiadomości od Votum Robin Lawyers S.A. zgodnie z Polityką prywatności.