W poprzednim miesiącu przyjęto wnioski 1216 nowych Klientów, którzy zadeklarowali chęć zweryfikowania swojej umowy dotyczącej kredytu we frankach szwajcarskich. W październiku Grupa Kapitałowa Votum nawiązała także pierwsze umowy z Klientami korzystającymi z kredytów gotówkowych, spełniających kryteria do skorzystania z programu Sankcji Kredytu Darmowego.

W nadchodzących miesiącach przewidujemy wzrost zainteresowania naszą ofertą w dziedzinie dochodzenia roszczeń związanych z umowami bankowymi. Oprócz czynników sezonowych, które w ostatnich latach wpływały korzystnie na wyniki sprzedażowe w czwartym kwartale oraz większej skłonności klientów do podejmowania decyzji po okresie wakacyjnym, dostrzegamy dodatkowe czynniki wpływające na perspektywy rynkowe w najbliższym czasie.

Przede wszystkim zauważamy rozpoczęcie okresu, w którym sądy osiągają najwyższą wydajność w przetwarzaniu spraw, co przekłada się na zwiększoną liczbę wydanych orzeczeń, w tym tych ostatecznych. Pozytywne orzeczenia klientów Grupy Kapitałowej Votum stanowią istotne źródło nowych kontraktów, ponieważ przyczyniają się do wzrostu liczby poleceń, które charakteryzują się wysokim współczynnikiem przekształcenia w finalne umowy.

Dodatkowo, zakładamy, że wkrótce zostanie ogłoszone kolejne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące klientów reprezentowanych przez naszą kancelarię (sygn. akt C-140/22). Trybunał będzie badać kwestię przedawnienia roszczeń banków w zakresie kapitału, co może stanowić dodatkowy impuls dla kolejnej grupy osób związanych z kredytami we frankach szwajcarskich.

W perspektywie nie tylko najbliższego kwartału, ale również w kolejnych latach działalności Grupy Kapitałowej Votum, spodziewamy się, że rozszerzenie zakresu naszych usług w segmencie bankowym o nową grupę klientów, którzy zawarli umowy kredytowe z uchybieniami prowadzącymi do Sankcji Kredytu Darmowego, będzie miało wpływ na wyniki. Nasza oferta spotkała się z pozytywnym przyjęciem klientów, a już podpisaliśmy pierwsze umowy w tej dziedzinie.

Bartłomiej Krupa

Prezes Zarządu Votum S.A

raport wrzesień

Zakończenie okresu wakacyjnego odcisnęło swoje ślady także na rozprawach sądowych, zwłaszcza w kontekście statystyk dotyczących wydawanych orzeczeń. We wrześniu kancelarie z Grupy Kapitałowej Votum odnotowały 190 pozytywnych wyroków w sądach drugiej instancji oraz 636 wyroków pierwszej instancji. Jednocześnie liczba zaplanowanych rozpraw na październik obecnie wynosi 2885, zbliżając się do dotychczasowego rekordu osiągniętego przez grupę w tym obszarze.

Statystyki wydanych rozstrzygnięć we wrześniu oraz zaplanowanych wokand w październiku zwiastują rekordowy kwartał w historii naszej działalności. Ponadto odnotowujemy pierwsze skutki wyroku TSUE wydanego w sprawie klienta reprezentowanego przez kancelarię z Grupy Kapitałowej Votum, który może zrewolucjonizować dotychczasową metodykę prowadzenia postępowań sądowych w sprawach frankowych i przyspieszyć rozpoznawanie spraw. Mam tu na myśli brak konieczności każdorazowego badania uczciwości  postanowień umownych, jeśli zostały już uznane przez SOKiK za bezprawne i wpisane do Rejestru Klauzul Niedozwolonych, a także odstąpienie od badania indywidualnych cech powodów, które nie wpływają na zakres obowiązku informacyjnego banku względem nich. Tym samym orzeczenie TSUE z 21 września 2023 r. daje sądom krajowym kolejne narzędzie do nadania procesom frankowiczów jeszcze większej dynamiki, co powinno zaowocować zwiększoną liczbą korzystnych wyroków dla klientów GK Votum.

Kacper Jankowski

Wiceprezes Zarządu Votum S.A