Problem Frankowiczów jest zagadnieniem złożonym. Nie sprowadza się jedynie do wzrostu kursu CHF. Choć oczywiście ten wzrost wpływa na podwyższenie raty i kapitału do spłaty. Natomiast istotą problemu są konstrukcje umów kredytowych, zawierające klauzule abuzywne. Jakie to są klauzule? Które zapisy mojej umowy mogą mieć charakter niedozwolonych postanowień umownych?