Październik przeszedł do historii Votum jako najbardziej udany miesiąc pod względem liczby korzystnych wyroków sądów drugiej instancji w sprawach związanych z kredytami we frankach szwajcarskich. Kancelarie z Grupy Kapitałowej Votum odnotowały rekordowe 281 wyroków na korzyść Klientów. W minionym miesiącu, kancelarie Votum doprowadziły wszystkie sprawy do pozytywnego zakończenia. Dodatkowo, w obszarze bankowym pozyskano blisko tysiąc nowych Klientów, dokładnie 978.

100% skuteczność kancelarii GK Votum w październiku

W październiku obserwowano wyraźny wzrost aktywności na salach sądowych, zwłaszcza jeśli chodzi o liczbę wydanych orzeczeń. Wyjątkowo imponujący był rekordowy wolumen prawomocnych wyroków, zdecydowanie przewyższający dotychczasowe osiągnięcia, zwłaszcza z czerwca, który miał dotąd największą liczbę – 269. W porównaniu, sierpień i wrzesień przyniosły odpowiednio 146 i 190 orzeczeń. Spośród 270 wyroków wydanych w minionym miesiącu, aż 96% stwierdzało nieważność umowy kredytowej, 0,04% dotyczyło odfrankowienia, natomiast 3,6% skutkowało uchyleniem niekorzystnego orzeczenia sądu I instancji i przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania. Warto zauważyć, że żaden klient reprezentowany przez kancelarie z Grupy Kapitałowej Votum nie doznał porażki w październiku, gdy chodzi o ostateczne rozstrzygnięcia. Te jednoznaczne statystyki z pewnością mogą pozytywnie wpłynąć na decyzje innych frankowiczów, zachęcając ich do skierowania sprawy do sądu zamiast poszukiwania alternatywnych rozwiązań, takich jak ugoda. Zauważalna jest ta tendencja analizując kolejne raporty kwartalne banków, które wskazują na spowolnienie procesu zawierania ugód na rzecz wzrostu liczby nowych spraw sądowych.

Bartłomiej Krupa

Prezes Zarządu Votum SA.

wyniki GK Votum

GK Votum przewiduje kolejne dobre miesiące

Tak samo jak w październiku, oczekuje się, że liczba zaplanowanych rozpraw sądowych w listopadzie przekroczy 2800 terminów. W chwili publikacji raportu, ilość ustalonych posiedzeń dotyczących spraw Klientów kancelarii z Grupy Kapitałowej Votum wynosiła 2797.

Powiadomienia o zaplanowanych posiedzeniach sądowych na dany miesiąc, zgodnie z obecnym modelem pracy sądów, docierają do nas nawet kilka dni przed jego zakończeniem. Biorąc to pod uwagę, spodziewamy się, że do końca miesiąca ta liczba jeszcze wzrośnie. Obecnie, pod względem ilości rozpraw, listopad jest trzecim najlepszym miesiącem w tym roku, ustępując tylko marcowi (3101) i październikowi (2885). W kontekście procesowym istotne jest również zauważenie aktywności Sądu Najwyższego w ubiegłym miesiącu. Warto podkreślić dwie uchwały dotyczące spraw o sygn. III CZP 12/23 z dnia 19.10.2023 r. oraz o sygn. III CZP 156/22 z dnia 26.10.2023 r., w których Sąd Najwyższy rozstrzygnął kwestię współuczestnictwa koniecznego. W obu uchwałach stanowisko Sądu Najwyższego jest jednolite, wskazując, że w przypadku pozywających bank o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej, nie ma konieczności współuczestnictwa między kredytobiorcami. Pozytywnie oceniamy treść tych uchwał. Z jednej strony przyczyni się to do ujednolicenia orzecznictwa w sprawach, które są już rozpatrywane przez sądy. Z drugiej strony, rozszerza to nasze rekomendacje i zwiększa możliwość dotarcia do kolejnej grupy kredytobiorców, którzy teraz mają formalną możliwość prowadzenia swoich spraw samodzielnie, bez udziału byłego partnera.

Kacper Jankowski

Wiceprezes Zarządu Votum SA.