Orzeczenie TSUE przesądziło jednoznacznie o prawie Frankowiczów do kwestionowania zapisów swoich umów kredytowych. Wyrok TSUE nie dotyczy tylko jednej sprawy Państwa Dziubak, a odnosi się do sytuacji wszystkich konsumentów, nie tylko kredytobiorców. Sądy powszechne w Polsce otrzymały wyraźną wskazówkę, jak mają orzekać w podobnych sprawach. Jak zatem wygląda orzecznictwo po TSUE?