Zachodzące w orzecznictwie zmiany spowodowały, że w chwili obecnej już nie tylko klienci indywidualni, ale również przedsiębiorcy mają możliwość złożenia pozwu przeciwko bankowi, aby unieważnić swoją umowę kredytową CHF. Warto zaznaczyć, że o stwierdzenie nieważności umowy mogą starać się nie tylko Kredytobiorcy, którzy posiadają aktywne umowy, ale również ci, którzy już zakończyli spłatę rat. Ze względu na korzystne wyroki TSUE, są oni w komfortowej sytuacji, którą zamierzają wykorzystać. Sektor bankowy wiązał nadzieję, że tylko grono z nich skieruje się do sądu, jednak najnowsze doniesienia wskazują na to, że liczba ta być może sięgać nawet kilkuset tysięcy, jako że podważeniu może podlegać aż 600-700 tysięcy umów kredytowych w frankach szwajcarskich.

Banki przegrywają nie tylko z klientami indywidualnymi, ale również z przedsiębiorcami

Jeszcze do niedawna, głównymi zainteresowanymi pozwaniem banku byli Kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt frankowy na własne potrzeby mieszkaniowe. Sytuacja ta zmieniła się, kiedy dnia 8 czerwca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-570/21. Na ten dzień czekało wielu przedsiębiorców, którzy zawarli z bankiem umowę kredytową w szwajcarskiej walucie. Wyrok zawierał orzeczenie dotyczące celów mieszanych, czyli takich, które zawierały w sobie zarówno cele prywatne jak i te, związane z prowadzeniem przez Frankowicza działalności gospodarczej. W efekcie tego orzeczenia sędziowie UE stwierdzili, że osoba, która w pewnym stopniu (choć nie w dominujący sposób) korzystała z kapitału kredytowego na cele związane z działalnością gospodarczą, również może być traktowana jako konsument.

praca przy komputerze
Co dalej z umowami kredytowymi przedsiębiorców?

Specjaliści z dziedziny z prawa z ciekawością obserwują zmiany jakie zachodzą w orzecznictwie, jednocześnie starają się być ostrożni w deklaracjach, że kredyty mieszane będzie można tak łatwo unieważnić jak typowo konsumenckie. Wiele czynników będzie miało wpływ na ostateczny wynik, w tym sposób, w jaki prawnik przedstawi argumentację, zawartość spornego wzorca umowy przed sądem, a także podejście samego sędziego, który będzie rozstrzygał sprawę. Jednakże można stwierdzić, że wniesienie pozwów przeciwko bankom przez przedsiębiorców będzie teraz mniej skomplikowane niż to miało miejsce na przykład 2-3 lata temu. Wcześniej nawet niewielki udział celów zarobkowych w wykorzystaniu kredytu mógł stanowić przeszkodę dla uznanie powoda za konsumenta, co z kolei ograniczało jego zdolność do unieważnienia umowy na podstawie niezgodnych z prawem postanowień dotyczących waloryzacji.

Więcej informacji: www.franknews.pl