Unieważnienie umowy kredytowej jest jednym ze sposobów rozwiązania problemu frankowego. Zakwestionowana umowa przestaje obowiązywać, gdyż w sensie prawnym nigdy została zawarta, nie wywołała skutków prawnych. Konsekwencją unieważnienia jest wzajemne rozliczenie stron. Co to oznacza? Jakie są korzyści z unieważnienia umowy? O co mogę walczyć?