Banki nadal kontynuują starania, aby przekonać osoby posiadające kredyty indeksowane do franka szwajcarskiego do zawarcia ugody. W październiku PEKAO S.A. wprowadził nowy program pod nazwą „Bezpieczna ugoda 2%”. Czy to sugeruje, że dotychczasowe oferty banków nie były wystarczająco bezpieczne i uczciwe?

Na czym polega progeam „Bezpieczna ugoda 2%” w PEKAO S.A.?

Bank PEKAO S.A. od jakiegoś czasu zapowiadał wprowadzenie nowego programu ugód dla osób posiadających kredyty we franku szwajcarskim. Warto zaznaczyć, że bank ten udzielił niewielkiej liczby kredytów w tej walucie, ale przejął portfel kredytów denominowanych, który wcześniej należał do banku BPH S.A.

Wiceprezes PEKAO ogłosił na początku października rozpoczęcie inicjatywy pod nazwą „Bezpieczna ugoda 2%”. Wybór tej nazwy nie był przypadkowy, gdyż odnosi się ona do niedawno wprowadzonego rządowego programu „Bezpieczny kredyt 2%” na zakup pierwszego mieszkania, który cieszy się dużym zainteresowaniem. PEKAO zakłada, że popularność programu dotyczącego kredytu na zakup mieszkania przełoży się na zaufanie Kredytobiorców do oferowanego przez nich produktu.

dokumenty

Bank akcentuje, że w ciągu nadchodzącego roku wszyscy posiadacze kredytów we franku szwajcarskim z aktywnymi portfelami otrzymają ofertę zawarcia ugody, która – jak bank twierdzi – będzie uczciwa. W ten sposób bank dąży do ograniczenia kosztów związanych z przegranymi sprawami z Frankowiczami oraz zabezpiecza się przed możliwymi dalszymi roszczeniami ze strony posiadaczy kredytów frankowych.

Czym konkretnie ma się charakteryzować program „Bezpieczna ugoda 2%”? Zgodnie z założeniami banku, ugody mają być przejrzyste i zrozumiałe dla wszystkich posiadaczy kredytów CHF. W ramach ugody, kredyt miałby zostać przeliczony tak, jakby został zaciągnięty w złotówkach od samego początku i miałby być oprocentowany na poziomie 2%.

Czy Frankowiczom opłaca się podpisać ugodę z PEKAO S.A.?

Zarówno prawnicy, jak i osoby posiadające Krdytobiorcy wyrażają pewne wątpliwości wobec nowej propozycji PEKAO S.A. Na wstępie pojawiają się obawy dotyczące uczciwości podejścia banku, który proponuje oprocentowanie kredytu na poziomie 2% bez uwzględnienia marży bankowej. Obawy Kredytobiorców wydają się uzasadnione, ponieważ bank, zachęcając klientów do skorzystania z programu, często odnosi się do rządowego programu, w którym oprocentowanie wynosi 2% plus marża. W związku z tym faktyczne oprocentowanie jest wyższe niż 2% ze względu na dodatkową marżę.

dom

 „Bezpieczna ugoda 2%” a unieważnienie umowy. Co jest lepsze?

Nikt nie jest zdziwony, że Frankowicze podchodzą do nowego programu PEKAO S.A. z pewnym dystansem. Bank twierdzi, że ugody będą przejrzyste i zrozumiałe, pozbawione skomplikowanych i trudnych do zrozumienia klauzul. Taki stan rzeczy skłania Frankowiczów do zastanowienia się, czy dotychczasowe ugody, które były im proponowane, były rzeczywiście korzystne dla Konsumentów. Wiele wskazuje na to, że mimo wysiłków banków, ich działania w końcu mogą się obrócić przeciwko nim, ponieważ kolejne osoby posiadające kredyty we franku szwajcarskim mogą skierować swoje sprawy do sądów.

Warto zaznaczyć, że żadna ugoda, w tym ta proponowana w nowej formule „Bezpieczna Ugoda 2%”, nie przynosi takich korzyści jak prawomocne orzeczenie nieważności umowy kredytowej. Zgodnie ze zdaniem banku, nowa umowa polegałaby na przeliczeniu kredytu i spłacie kolejnych rat. Jednak orzeczenie sądu, które uznałoby umowę kredytową za nieważną, zwolniłoby Frankowiczów od dalszych spłat i obowiązku utrzymania toksycznego kredytu frankowego.

Więcej informacji: www.franknews.pl