Klienci zgłosili się do Grupy Kapitałowej VOTUM w październiku 2020 r. Kredytobiorcy zdecydowali się na dochodzenie roszczeń w związku z umową kredytu indeksowanego do CHF „EKSTRALOKUM” zawartą w październiku 2008 r. z Kredyt Bank SA. Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji kredytowej, w grudniu 2020 r. wystosowano reklamację do banku. Pomimo przedstawienia wyczerpujących dowodów i zastosowania szerokiej argumentacji, bank wydał decyzję odmowną. Dlatego klienci zdecydowali się na skierowanie sprawy na drogę sądową. Jak się później okazało, była to słuszna decyzja. Ponieważ w sprawie zapadł korzystny wyrok. Zatem to kolejna wygrana frankowiczów z Santander Bank Polska SA na kwotę 89.623,80 zł i 31.917,48CHF!

{button}

Jak wyglądała sprawa sądowa?

Pozew wniesiono do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim 13 kwietnia 2021 r. (sygn. akt I C 447/21). W uzasadnieniu wskazano, że zawarta umowa kredytu zawiera postanowienia o charakterze abuzywnym. W odpowiedzi na pozew pozwany Santander Bank Polska S.A. wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie od powodów na rzecz pozwanego kosztów procesu. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd zamknął przewód sądowy. Następnie wydał wyrok 8 lipca 2022 r. W konsekwencji sąd stwierdził, że umowa kredytowa jest nieważna. Jednocześnie zasądził na rzecz powodów kwotę:

  • – 89.623,80 zł i 31.917,48CHF tytułem nienależnego świadczenia,
  • – 11.834,00zł tytułem kosztów procesu.

Wygrana frankowiczów z Santander Bank Polska SA – uzasadnienie wyroku

W pisemnym uzasadnieniu wydanego wyroku sąd wskazał, że umowa nie była indywidualnie negocjowana z powodami. Pracownik banku nie wytłumaczył powodom, na czym dokładnie polega kredyt, jak ustalano kurs spłaty. Zapewniał, że waluta jest bezpieczna, a kredyt we frankach szwajcarskich korzystny. Nie przedstawiono klientom symulacji wzrostu rat kredytu przy wzroście waluty CHF. Nie poinformowano ich o sposobie ustalania kursu waluty w Tabeli Banku. Powodowie kierowali się zaufaniem do banku. W związku z tym, Sąd wskazał, że umowa jest nieważna i nie wiąże klientów od początku. Tym samym kolejna wygrana frankowiczów Santander Bank Polska SA stała się faktem.

wygrana frankowiczow santandefr bank polska
Nasi Klienci w towarzystwie Dominiki Pakuły z DSA Investment SA z GK VOTUM