Klienci zgłosili się do Grupy Kapitałowej VOTUM w październiku 2019 r. Kredytobiorcy zdecydowali się na dochodzenie roszczeń w związku z umową kredytu indeksowanego do CHF „EKSTRALOKUM” zawartą w sierpniu 2008 r. z Kredyt Bank SA. Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji kredytowej, w grudniu 2019 r. wystosowano reklamację do banku. Pomimo przedstawienia wyczerpujących dowodów i zastosowania szerokiej argumentacji, bank wydał decyzję odmowną. Dlatego klienci zdecydowali się na skierowanie sprawy na drogę sądową. Jak się później okazało, była to słuszna decyzja. Ponieważ w sprawie zapadł korzystny wyrok. Zatem to kolejna wygrana frankowiczów z Santander Bank Polska SA na kwotę 57.285,98zł!

{button}

Jak wyglądała sprawa sądowa?

Pozew wniesiono do Sądu Okręgowego w Olsztynie 20 lutego 2020 r. (sygn. akt I C 739/21). W uzasadnieniu wskazano, że zawarta umowa kredytu zawiera postanowienia o charakterze abuzywnym. W odpowiedzi na pozew pozwany Santander Bank Polska S.A. wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie od powodów na rzecz pozwanego kosztów procesu. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd zamknął przewód sądowy. Następnie wydał wyrok 1 marca 2022 r. W konsekwencji sąd stwierdził, że umowa kredytowa zawiera klauzule abuzywne, które nie wiążą konsumentów. Tym samym nakazał jej odfrankowienie i zasądził na rzecz powodów kwotę:

  • – 57.285,98zł tytułem nienależnego świadczenia,
  • – 7.917,00zł tytułem kosztów procesu.

Wygrana frankowiczów z Santander Bank Polska SA – uzasadnienie wyroku

W pisemnym uzasadnieniu wydanego wyroku sąd wskazał, że umowa nie była indywidualnie negocjowana z powodami. Pracownik banku nie wytłumaczył powodom, na czym dokładnie polega kredyt, jak ustalano kurs spłaty. Zapewniał, że waluta jest bezpieczna, a kredyt we frankach szwajcarskich korzystny. Nie przedstawiono klientom symulacji wzrostu rat kredytu przy wzroście waluty CHF. Nie poinformowano ich o sposobie ustalania kursu waluty w Tabeli Banku. Powodowie kierowali się zaufaniem do banku. Dlatego sąd ustalił, że umowa zawarta z bankiem nie może nadal funkcjonować w takim kształcie. I usunął z niej abuzywne klauzule przeliczeniowe. Tym samym kolejna wygrana frankowiczów z Santander Consumer Bank SA stała się faktem.

Nasz Klient w towarzystwie Manager Marioli Zalewskiej z DSA Investment SA z GK VOTUM