Klientka zgłosiła się do Grupy Kapitałowej VOTUM w listopadzie 2017 r. Kredytobiorczyni zdecydowała się na dochodzenie roszczeń w związku z umową kredytu indeksowanego do CHF zawartą w lipcu 2005 r. z Kredyt Bank SA. Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji kredytowej, w czerwcu 2018 r. wystosowano reklamację do banku. Pomimo przedstawienia wyczerpujących dowodów i zastosowania szerokiej argumentacji, bank wydał decyzję odmowną. Dlatego klientka zdecydowała się na skierowanie sprawy na drogę sądową. Jak się później okazało, była to słuszna decyzja. Ponieważ w sprawie zapadł korzystny wyrok. Zatem to kolejna wygrana frankowiczów z Santander Bank Polska SA na kwotę 49.927,09zł!

{button}

Jak wyglądała sprawa sądowa?

Pozew wniesiono do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli dnia 19 marca 2019 r. (sygn. akt XXVIII C 2746/21). W uzasadnieniu wskazano, że zawarta umowa kredytu zawiera postanowienia o charakterze abuzywnym. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd zamknął przewód sądowy. Następnie wydał wyrok 22 listopada 2021 r. W konsekwencji sąd stwierdził, że umowa kredytowa jest nieważna i zasądził na rzecz powódki: 49.927,09zł tytułem nienależnego świadczenia. Sąd zwrócił również koszty procesu w całości, pozostawiając szczegółowe ich wyliczenie referendarzowi sądowemu.

Wygrana frankowiczów z Santander Bank Polska SA – uzasadnienie wyroku

W pisemnym uzasadnieniu wydanego wyroku sąd wskazał, że Kredytobiorczyni nie informowano o mechanizmie przeliczania zadłużenia z CHF na PLN i odwrotnie. Pracownik banku nie wytłumaczył powódce, na czym dokładnie polega kredyt, jak ustalano kurs spłaty. Zapewniał, że waluta jest bezpieczna, a kredyt we frankach szwajcarskich korzystny. Nie przedstawiono klientce symulacji wzrostu rat kredytu przy wzroście waluty CHF. Nie poinformowano ich o sposobie ustalania kursu waluty w Tabeli Banku. Powódka kierowała się zaufaniem do banku. Kredyt został jej przedstawiony jako bardzo korzystny. W związku z tym, Sąd wskazał, że umowa jest nieważna i nie wiąże klientki od początku. Tym samym kolejna wygrana frankowiczów z Santander Bank Polska SA stała się faktem.

wygrana frankowiczow z santander
Nasza Klientka w towarzystwie Dyrektor Teresy Miroszewskiej-Sobańśkiej z DSA Investment SA z GK VOTUM