Klienci zgłosili się do Grupy Kapitałowej VOTUM w styczniu 2020 r. Kredytobiorcy zdecydowali się na dochodzenie roszczeń w związku z umową kredytu denominowanego w walucie CHF zawartą we wrześniu 2008 r. z Kredyt Bank SA. Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji kredytowej, w marcu 2020 r. wystosowano reklamację do banku. Pomimo przedstawienia wyczerpujących dowodów i zastosowania szerokiej argumentacji, bank wydał decyzję odmowną. Dlatego klienci zdecydowali się na skierowanie sprawy na drogę sądową. Jak się później okazało, była to słuszna decyzja. Ponieważ w sprawie zapadł korzystny wyrok. Zatem to kolejna wygrana frankowiczów Santander Bank Polska SA na kwotę 106.214,55zł!

{button}

Jak wyglądała sprawa sądowa?

Pozew wniesiono do Sądu Okręgowego w Opolu dnia 13 maja 2020 r. (sygn. akt I C 991/20). W uzasadnieniu wskazano, że zawarta umowa kredytu zawiera postanowienia o charakterze abuzywnym. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd zamknął przewód sądowy. Następnie wydał wyrok 17 marca 2022 r. W konsekwencji sąd stwierdził, że umowa kredytowa jest nieważna i zasądził na rzecz powódki:

  • – 106.214,55zł tytułem nienależnego świadczenia,
  • 1.885zł tytułem kosztów postępowania

Wygrana frankowiczów z Santander Bank Polska SA – uzasadnienie wyroku

W pisemnym uzasadnieniu wydanego wyroku sąd wskazał, że kredytobiorców nie informowano o mechanizmie przeliczania zadłużenia z CHF na PLN i odwrotnie. Pracownik banku nie wytłumaczył powodom, na czym dokładnie polega kredyt, jak ustalano kurs spłaty. Zapewniał, że waluta jest bezpieczna, a kredyt we frankach szwajcarskich korzystny. Nie przedstawiono symulacji wzrostu rat kredytu przy wzroście waluty CHF. Nie poinformowano klientów  o sposobie ustalania kursu waluty w Tabeli Banku. Powodowie kierowali się zaufaniem do banku. Kredyt został przedstawiony jako bardzo korzystny. W związku z tym, Sąd wskazał, że umowa jest nieważna i nie wiąże klientów od początku. Tym samym kolejna wygrana frankowiczów Santander Bank Polska SA stała się faktem.

wygrana frankowiczow z santander
Nasi Klienci w towarzystwie Mariusza Gadziałowskiego z DSA Investment SA z GK VOTUM