Klientka zgłosiła się do Grupy Kapitałowej VOTUM w czerwcu 2020 r. Kredytobiorczyni zdecydowała się na dochodzenie roszczeń w związku z umową kredytu denominowanego w walucie CHF zawartą w maju 2008 r. z Kredyt Bank SA. Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji kredytowej, w sierpniu 2020 r. wystosowano reklamację do banku. Pomimo przedstawienia wyczerpujących dowodów i zastosowania szerokiej argumentacji, bank wydał decyzję odmowną. Dlatego klientka zdecydowała się na skierowanie sprawy na drogę sądową. Jak się później okazało, była to słuszna decyzja. Ponieważ w sprawie zapadł korzystny wyrok. Zatem to kolejna wygrana frankowiczów Santander Bank Polska SA na kwotę 100.356,87zł!

{button}

Jak wyglądała sprawa sądowa?

Pozew wniesiono do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze dnia 23 grudnia 2020 r. (sygn. akt I C 1673/20). W uzasadnieniu wskazano, że zawarta umowa kredytu zawiera postanowienia o charakterze abuzywnym. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd zamknął przewód sądowy. Następnie wydał wyrok 18 maja 2022 r. W konsekwencji sąd stwierdził, że umowa kredytowa jest nieważna i zasądził na rzecz powódki:

  • – 100.356,87zł tytułem nienależnego świadczenia,
  • – 6.417,00zł tytułem kosztów postępowania.

Wygrana frankowiczów z Santander Bank Polska SA – uzasadnienie wyroku

W pisemnym uzasadnieniu wydanego wyroku sąd wskazał, że pozwany bank zaoferował jej zawarcie umowy kredytu w walucie obcej, podając, że nie ma zdolności kredytowej do uzyskania kredytu złotówkowego. Pracownik banku wskazywał na stabilność waluty. Poinformowano powódkę, że kredyt będzie wyrażony w CHF, a rata przeliczana będzie według kursu. Bank nie przedstawił powódce symulacji kształtowania się jej zobowiązania w sytuacji istotnego wzrostu kursu franka szwajcarskiego. Nasza klientka kierowała się zaufaniem do banku. Kredyt został przedstawiony jako bardzo korzystny. W związku z tym, Sąd wskazał, że umowa jest nieważna. Tym samym kolejna wygrana frankowiczów Santander Bank Polska SA stała się faktem.

wygrana frankowiczow z santander bank
Nasza Klientka w towarzystwie Dominiki Pakuły z DSA Investment SA z GK VOTUM