Klienci zgłosili się do Grupy Kapitałowej VOTUM pod koniec grudnia 2018 r. Kredytobiorcy zdecydowali się na dochodzenie roszczeń w związku z umową kredytu indeksowanego do CHF zawartą w grudniu 2005 r. z BRE Bank SA. Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji kredytowej, w maju 2019 r. wystosowano reklamację do banku. Pomimo przedstawienia dowodów i zastosowania szerokiej argumentacji, bank wydał decyzję odmowną. Dlatego klienci zdecydowali się na skierowanie sprawy na drogę sądową. Jak się później okazało, była to słuszna decyzja. Ponieważ w sprawie zapadł korzystny wyrok. Zatem to kolejna wygrana frankowiczów z mBank SA na kwotę 62.951,79zł.

{button}

Jak wyglądała sprawa sądowa?

Pozew wniesiono do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi 6 listopada 2019 r. (sygn. akt XVIII C 1543/19). Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd zamknął przewód sądowy. Następnie wydał wyrok 8 lutego 2021 r. W konsekwencji sąd stwierdził, że umowa kredytowa jest bezwzględnie nieważna od początku. Jednocześnie zasądził na rzecz powodów kwotę:

  • – 62.951,79zł tytułem nienależnego świadczenia,
  • – 6.417,00zł tytułem kosztów procesu.

Wygrana frankowiczów z mBank SA – opinia Klientów

Oczywiście w 2018 r., kiedy frankowicze podpisywali umowę z Votum SA, orzecznictwo w sprawach frankowych jeszcze się kształtowało. Nie dość, że zapadało mało orzeczeń, to statystyki wyroków nie były tak korzystne, jak obecnie. Dlatego wygrana frankowiczów z Bank SA nie była taka oczywista. Co zatem spowodowało, że klienci w tytułowej sprawie zdecydowali się na działanie?

Na pewno pomogły rekomendacje naszych znajomych, którzy w podobnym czasie podjęli decyzję o zleceniu swojej sprawy do prowadzenia. Dzięki temu poznaliśmy Panią Renatę Wodecką z DSA Investment SA, która umówiła się z nami na spotkanie. Wówczas wytłumaczyła nam wszystkie szczegóły dotyczące zarówno naszej umowy kredytowej, jak i samego postępowania. Dzięki temu łatwiej było nam zdecydować o pozwaniu banku.

Jednak klienci nadal obawiali się formalności związanych postępowaniem sądowym. Dotychczas nie mieli za bardzo styczności z wymiarem sprawiedliwości. Mimo to obawiali się przewlekłości postępowania i stresu związanego z udziałem w posiedzeniach sądowych.

W naszej sprawie odbyła się tak naprawdę tylko jedna rozprawa. Po naszym przesłuchaniu sędzia wydał pozytywny dla nas wyrok. Co więcej, dzięki temu, że rozprawa odbyła się zdalnie, to nie musieliśmy nawet jechać do sądu. Ponadto byliśmy bardzo dobrze przygotowani przez naszego pełnomocnika. Natomiast prawnik reprezentujący bank, próbował wykazać, że nie zapoznaliśmy się z regulaminem kredytu. I rzeczywiście tak było, bo bank nawet go nam nie przekazał…

wygrana frankowiczow z mbank
Nasi Klienci w towarzystwie Dyrektor Renaty Wodeckiej i Prezesa Krzysztofa Rosnera z DSA Investment SA z GK VOTUM