Klienci zgłosili się do Grupy Kapitałowej VOTUM w styczniu 2020 r. Kredytobiorcy zdecydowali się na dochodzenie roszczeń w związku z umową kredytu indeksowanego do CHF zawartą w sierpniu 2007 r. z Bankiem Millennium SA. Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji kredytowej, w kwietniu 2020 r. wystosowano reklamację do banku. Pomimo przedstawienia wyczerpujących dowodów i zastosowania szerokiej argumentacji, bank wydał decyzję odmowną. Dlatego Klienci zdecydowali się na skierowanie sprawy na drogę sądową. Jak się później okazało, była to słuszna decyzja. Ponieważ w sprawie zapadł korzystny wyrok. Zatem to kolejna wygrana frankowiczów z Bankiem Millennium SA na kwotę 296.294,10zł!

{button}

Jak wyglądała sprawa sądowa?

Pozew wniesiono do Sądu Okręgowego w Warszawie dnia 25 lutego 2021 r. (sygn. akt XXV C 1903/21). Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd zamknął przewód sądowy. Następnie wydał wyrok 01 października 2021 r. W konsekwencji sąd stwierdził, że umowa kredytowa jest nieważna. Jednocześnie zasądził na rzecz powodów kwotę:

  • 296.294,10zł tytułem nienależnego świadczenia,
  • – 15.714,00zł tytułem kosztów procesu.

Wygrana frankowiczów z Bankiem Millennium SA – uzasadnienie wyroku

W trakcie prowadzonego postępowania sąd ustalił, że powodom nie przedstawiono oferty kredytu złotówkowego. Wzorzec umowy udostępniono kredytobiorcom do zapoznania się z jego treścią w oddziale banku w dniu zawarcia umowy. Pracownik banku nie udzielił informacji dotyczącej możliwej zmiany raty w przypadku wzrostu kursu franka szwajcarskiego. Ponadto nie poinformowano, do jakiego poziomu może wrosnąć waluta. Nie przedstawiono kalkulacji na wypadek zmian kursu CHF. Kredytobiorców nie poinformowano o tym, że kurs CHF może wzrosnąć w sposób nieograniczony, nie został przedstawiony powodom historyczny kurs CHF, nie została przedstawiona zależność, że kurs CHF może będzie miał wpływ na saldo zadłużenia. Rozmowy z przedstawicielem Banku dotyczyły jedynie podstawowych zapisów umownych dotyczących kwoty i okresu kredytowania oraz wysokości oprocentowania kredytu. Dlatego sąd ustalił, że umowa zawarta z bankiem jest nieważna. Tym samym kolejna wygrana frankowiczów z Bankiem Millennium SA stała się faktem.