Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe, która wprowadza obowiązek umożliwienia kredytobiorcom bez dodatkowych opłat spłaty zobowiązania bezpośrednio w walucie, w której kredyt został udzielony oraz obowiązek uregulowania w umowie kredytu szczegółowych zasad określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego wyliczana jest kwota kredytu, jego transze, raty kapitałowo – odsetkowe oraz zasady przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu.