Po korzystnym dla Frankowiczów wyroku TSUE z dnia 15 czerwca 2023 r., sektor bankowy rozpoczął kampanię, która może okazać się dla niego szkodliwa w skutkach, bowiem sprawą zainteresował się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Trybunał Sprawiedliwości w wyroku dla sprawy C-520/21 wyraźnie podkreślił, że bankom nie należy się żadna forma dodatkowej rekompensaty poza zwrotem środków, które udzielił Klientowi w formie kapitału. W obawie przed licznymi pozwami ze strony Frankowiczów, banki zapowiedziały, że będą żądać od swoich Klientów waloryzacji kapitału. Swoje postanowienie argumentują wzrostem siły nabywczej pieniądza. UOKiK podkreśla, że bankom nie mogą wysuwać takich żądań i zapowiada, że poprze Frankowiczów w walce z bankiem wystawiając korzysta opinię w sprawie.

Podzielone zdania w kwestii waloryzacji kapitału. Kto ma racje?

Spór pomiędzy bankami a Frankowiczami w kwestii prawa do waloryzacji kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej nadal trwa. Banki podtrzymują, że ze względu na zmianę siły nabywczej pieniądza należy im się waloryzacja kapitału, jednak odmiennego zdania są Kredytobiorcy, prawnicy, TSUE, a teraz również UOKiK.

ochrona konsumenta, chroniące dłonie

W czerwcowym orzeczeniu TSUE orzekł, że sektor bankowy nie ma prawa do zysków z tytułu umów kredytowych, które zostały skonstruowane na podstawie wadliwych zapisów, gdyż takie postępowanie jest sprzeczne z celami dyrektywy unijnej 93/13. Warto podkreślić, że Trybunał wyraźnie zaznaczył, że w chwili unieważnienia umowy kredytowej przez sąd, bank ma prawo żądać od Kredytobiorcy jedynie zwrotu udzielonego kapitału, bez żadnych dodatkowych rekompensat, takich jak opłaty czy nawet waloryzacja.

Banki są świadome swojego aktualnego, niekorzystnego położenia, które może wpłynąć na zyski całego sektora bankowego w przyszłości. W związku z tym bankowcy rozpoczęli działania przedstawiając argumenty, że waloryzacja kapitału nie powinna być uznawana za rekompensatę, co oznacza, że decyzja TSUE nie stoi na przeszkodzie w formułowaniu takich żądań wobec Konsumentów.

UOKIK po stronie Frankowiczów w walce z bankiem

Informacja o działaniach banków dotarła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którego prezes postanowił zabrać głos w sprawie. Tomasz Chróstny, dyrektor UOKiK, powołując się na dotychczasowe wyroki Trybunału Sprawiedliwości, podkreślił, że bank, który umieszcza w umowie kredytowej nieuczciwe warunki, musi liczyć się z konsekwencjami stwierdzenia nieważności wadliwej umowy. Dodatkowo prezes UOKiK podkreśla, że banki nie mają żadnych podstaw do żądania waloryzacji kapitału od Kredytobiorcy, a prowadzona przez nich kampania jest całkowicie bezzasadna. Co więcej, podkreśla, że poprze Frankowiczów swoją opinią prawną kiedy sprawa przeciwko bankowi zostanie skierowana do sądu.

Więcej informacji: www.franknews.pl