Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego to opłata jaką należy uiścić w przypadku, gdy kredytobiorca nie posiada wymaganego kapitału niezbędnego do zaciągnięcia kredytu. Jest to zabezpieczenie chroniące bank przed brakiem możliwości odzyskania całości długu od kredytobiorców, np. wskutek spadku wartości nieruchomości lub obniżonej ceny sprzedaży.