Na przestrzeni ostatnich lat, problem kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego stał się przedmiotem intensywnych dyskusji. Wiele osób, które zaciągnęły takie kredyty, napotyka na trudności w spłacie kolejnych rat. W ubiegłych latach TSUE wydał kilkanaście kluczowych wyroków, które jeszcze bardziej wzmocniły pozycję Frankowiczów w walce z bankami. W odpowiedzi na wydane orzeczenia, Bank BPH S.A. zaczął kierować do swoich Klientów propozycje ugodowe. Jednak czy warto zawrzeć ugodę z Bankiem BPH S.A.?

BPH S.A. proponuje ugody Frankowiczom

Bank BPH S.A. jako jedna z ostatnich instytucji finansowych, postanowiła uruchomić program ugód dla osób posiadających kredyty we frankach szwajcarskich. Od sierpnia 2023 roku bank systematycznie nawiązuje kontakt z Klientami, którzy wciąż spłacają swoje raty, proponując im spersonalizowane warunki rozliczenia zobowiązania. Propozycje ugodowe jakie Bank BPH kieruje do Frankowiczów oparte są na koncepcji szefa KNF z 2020 roku. Co zatem proponuje kredytodawca swoim Klientom? Aby Klienci, którzy już nadpłacili swój kredyt, zapłacili dodatkowe raty. Takie rozwiązanie nie satysfakcjonuje Frankowiczów, którzy coraz częściej decydują się na skierowanie swojej sprawy na drogę postępowania sądowego.

czyta umowę

Czy opłaca się podpisać ugodę z BPH S.A.?

Na kawie najnowszych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, prawnicy zajmujący się sprawami frankowymi wskazują, że dziś zawarcie ugody z BPH S.A. jest mało opłacalne dla Frankowiczów. Podkreślają, że w ubiegłym roku zapadło kilka ważnych wyroków, które jeszcze bardziej wzmacniają pozycję Kredytobiorców w procesie sądowym z bankiem. Orzeczenia TSUE i SN dają Frankowiczom możliwość skutecznego dochodzenia swoich roszczeń, a także zwrotu nadpłaconych rat wraz z należnymi odsetkami. Należy podkreślić, że z chwilą podpisania ugody z Bankiem BPH S.A., Frankowicze odbierają sobie szansę na sądowe unieważnienie umowy o kredyt CHF i zostają pozbawieni należnej rekompensaty. Przypomnijmy, że jeszcze niedawno Frankowicze wygrywali z bankami w 97 proc., dziś ich skuteczność w sądach wnosi nawet 99 proc, a to wskazuje na fakt, że prawo i polskie orzecznictwo jest po stronie Kredytobiorców frankowych.

Ugoda czy proces? Większość Frankowiczów już wie co się opłaca

Początkowo, kiedy na światło dzienne wyszły nieuczciwe praktyki bankowe, Frankowicze nie mieli świadomości jakie działania najlepiej podjąć, aby wygrać z bankiem i uwolnić się od toksycznego kredytu frankowego. Dziś za sprawą umacniającego się orzecznictwa w sprawach frankowych, Kredytobiorcy posiadają wiedzę, która umożliwia im podjęcie decyzji pomiędzy skierowaniem sprawy do sądu, a zawarciem ugody z bankiem. Frankowicze, którzy posiadają kredyt frankowy w BPH S.A. coraz częściej pozywają swojego kredytodawcę i żądają stwierdzenia nieważności umowy kredytowej. Co więcej, sądy są przychylne roszczeniom Frankowiczów z BPH S.A. i popierają ich wnioski. Ugruntowane, polskie orzecznictwo wskazuje, że po wygranej w sprawie frankowej z Bankiem BPH S.A., Frankowicze nie tylko mają możliwość uzyskania pełnego zwrotu wpłaconych środków wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, ale uwalniają się również od dalszej spłaty toksycznego kredytu.