Wygrana frankowiczów z BOŚ SA 171.736,79zł

Wygrana frankowiczów z BOŚ SA 171.736,79zł

Klienci zgłosili się do Grupy Kapitałowej VOTUM w styczniu 2020 r. Kredytobiorcy zdecydowali się na dochodzenie roszczeń w związku z umową kredytu indeksowanego do CHF zawartą we wrześniu 2008 r. z BOŚ SA. Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji kredytowej, w lipcu...
Wygrana frankowiczów z mBank SA 160.145,82zł

Wygrana frankowiczów z mBank SA 160.145,82zł

Klienci zgłosili się do Grupy Kapitałowej VOTUM w styczniu 2020 r. Kredytobiorcy zdecydowali się na dochodzenie roszczeń w związku z umową kredytu indeksowanego do CHF zawartą w lipcu 2008 r. z BRE Bank SA. Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji kredytowej, w maju...