TSUE ponownie w sprawie frankowiczów. Co ustalono?

TSUE ponownie w sprawie frankowiczów. Co ustalono?

Dnia 12.10.2022 r. odbyła się rozprawa przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ponownie obradował TSUE w sprawie frankowiczów. Przedmiotem posiedzenia była bardzo istotna kwestia dla obu stron sporu – kredytobiorców i banku. Trybunał rozstrzygał, czy...