TSUE a wyroki sądów krajowych

Przeszło miesiąc po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), na wokandę powróciła sprawa Państwa Dziubak. W dniu 4 listopada Sąd Okręgowy w Warszawie na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), który dołączył do ich sprawy odroczył termin rozprawy...